30 iulie, termen-limită de ținut minte de către absolvenţii de liceu din promoţia 2020

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraș-Severin informează absolvenţii promoţiei 2020 că, în termen de 60 de zile de la absolvire, sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie de AJOFM în scopul integrării pe piaţa forţei de muncă.

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precizează reprezentanții AJOFM.

„Absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de facilități financiare. Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii”, amintește Carla Goagă, purtător de cuvânt al AJOFM.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă a fost sau nu promovat examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe 30 mai 2020, potrivit prevederilor Ordinului nr. 3.191/20 februarie 2019 al Ministrului Educaţiei Naționale conform căruia „cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 29 mai 2020”. Astfel, pentru absolvenții de liceu termenul limită este 30 iulie 2020.

Elevii care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele AJOFM ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt: actul de identitate; actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii; declaraţie pe proprie răspundere privind starea de sănătate – tipizat disponibil pe site-ul: www.anofm.ro – agenția AJOFM Caraș-Severin la secțiunea Persoane fizice/  Indemnizații de șomaj și venituri de completare. Depunerea actelor se poate face online la adresa de e-mail: ajofm@cs.anofm.ro.

 

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite