Andrade Bichescu, reconfirmat azi în funcția de rector. Misiunea lui? Fuziunea cu Universitatea Babeș-Bolyai!

A fost luptă strânsă pentru funcția de rector al Univeristății Eftimie Murgu. Cu un avantaj de numai 5 voturi, actualul rector al UEMR, conferențiarul universitar doctor Andrade Bichescu, a reușit să obțină un nou mandat, în fața contracandidatului său, Gabriel Dinu.

Andrade Bichescu este cadru universitar din 2001, titular pe discipline ce țin de ramura sportivă. A fost decan al Facultății de Științe Sociale, iar din 2016, rector al Universității Eftimie Murgu, funcție în care a fost reconfirmat în urma votului de astăzi, la care au participat 83 de cadre didactice și studenți ai universității. Dintre aceștia, 44 au votat în favoarea sa, iar 39, pentru contracandidatul său, lectorul universitar doctor Gabriel Dinu, cadru didactic la Facultatea de Științe Economcie și director al Departamentului de Învățământ la Distanță din cadrul UEMR.

Andrade Bichescu a afirmat că a luat decizia de a se înscrie la concursul pentru ocuparea funcţiei de rector al Universităţii Eftimie Murgu pentru un nou mandat, pentru a respecta ceea ce afirmase în 2016, la finalizarea procesului de alegeri, și anume, faptul că, în primă fază, este necesară menținerea universității pe linia de plutire, iar mai apoi, reconstrucţia și dezvoltarea ei. „Dacă în perioada 2016-2020 situația moștenită a impus luarea unor măsuri pentru stabilizarea universităţii, ca furnizor local/regional de formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în prezent, având în vedere strategiile educaţionale implementate la nivel naţional şi european, se identifică necesitatea reconstrucţiei învăţământului superior reşiţean şi orientarea către cercetarea ştiinţifică aplicativă, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic”, a explicat Bichescu.

În planul său managerial, rectorul Andrade Bichescu a conturat șase obiective strategice care, în viziunea sa, ar duce la menținerea și dezvoltarea învățământului superior la Reșița. Acestea ar fi: creşterea calităţii şi adaptabilităţii procesului educaţional în domenii actuale cu relevanţă naţională şi internaţională; repoziţionarea activităţii de cercetare spre inovare, dezvoltare şi creştere economică; crearea cadrului instituţional pentru dezvoltarea personală şi profesională a angajaţilor UEMR; asigurarea procesului educaţional, cercetării ştiinţifice şi serviciilor suport la standarde europene pentru studenţi; dezvoltarea unei infrastructuri şi a unui management financiar care să asigure sustenabilitatea educaţională, ştiinţifică şi inovativă; implicarea activă în viaţa comunităţii locale şi regionale.

Însă, această dezvoltare poate fi posibilă, în opinia rectorului, doar prin integrarea UEMR într-una dintre marile universități din România. Este vorba despre fuziunea prin absorbție cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, asupra căreia forurile decizionale din UEMR și-a da acordul încă din toamna anului trecut și pe care Andrade Bichescu o prezintă ca „o nouă etapă a învăţământului superior reşiţean. După ce în anul 1971 a demarat Institutul de Subingineri, în anul 1992 a apărut Universitatea, anul 2020 ar reprezenta integrarea într-o mare universitate din România, ceea ce, fără doar şi poate, înseamnă noi standarde și oportunităţi oferite tuturor”.

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite