93 de milioane de lei – arierate bugetare aflate în executare silită, în Caraș-Severin

Situația colectării creanțelor bugetului general consolidat, în primele 5 luni ale anului 2020, la nivelul județului Caraș-Severin, a făcut obiectul unui raport prezentat public de șeful Finanțelor Publice, Doru Cozma.

În primele 5 luni ale anului, la nivelul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Caraş-Severin, încasările nete la bugetul general consolidat au fost de 374.986.043 lei, din care încasări prin plata voluntară la termen și peste termenul legal de plată –353.016.707 lei. Diferența de 21.969.336 lei este reprezentată de sumele încasate ca urmare a aplicării măsurilor de executare silită.

„În perioada ianuarie-mai 2020, încasările totale din arierate bugetare au fost de 92.420.716 lei, astfel: încasările din arieratele aflate în sold la finele anului precedent au fost de 18.816.074 lei, iar sumele încasate din arieratele constituite în anul curent au fost de 73.604.642 lei. Totodată, din încasarea totală de 92.420.716 lei, suma de 90.188.554 lei s-a încasat din arieratele recuperabile, iar suma de 2.232.162 lei reprezintă încasări din arierate nerecuperabile, aferente contribuabililor aflaţi în insolvenţă, reorganizare sau faliment”, informează Doru Cozma, șeful AJFP Caraș-Severin.

Creanțe incerte: 44 de milioane de lei

Arieratele bugetare rămase nerecuperate după încheierea lunii mai a acestui an sunt în sumă de 153.243.020 lei, din care arierate aferente persoanelor juridice – 138.968.430 lei, diferența de 9,3% fiind arierate provenite de la persoanele fizice. Din totalul arieratelor posibil de recuperat, de 153 milioane de lei lei, 71,25% (109 milioane de lei) reprezintă creanţe certe. Problema este, după cum reiese dintr-un raport întocmit de Doru Cozma, că „diferenţa de 44.061.465 lei intră în categoria creanţelor incerte, unde sunt incluse arierate aferente contribuabililor declaraţi inactivi fiscal, ale contribuabililor pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii de insolvenţă, precum şi creanţele stabilite prin estimarea bazei de impunere de către organele inspecţiei fiscale, cele pentru care s-au formulat contestaţii şi cele stabilite prin decizii de impunere din oficiu”. Altfel spus, aproape 30% din arieratele bugetare rămase de recuperat la 31 mai 2020 e de așteptat că vor avea un grad de recuperare foarte scăzut. 

11.263 de somaţii însoţite de titluri executorii

Din totalul arieratelor bugetare rămase de recuperat la capătul primelor 5 luni din an, arieratele bugetare aflate în executarea silită sunt în sumă de 92.553.919 lei, iar cele care beneficiază de înlesnire la plată însumează 16.176.972 lei. La nivelul judeţului Caraş-Severin, 102 contribuabili persoane juridice şi fizice se află în eşalonare la plată conform Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

În vederea recuperării arieratelor bugetare restante teoretic recuperabile, s-a procedat la aplicarea măsurilor de executare silită. De altfel, în primele 5 luni ale anului 2020, au fost comunicate 11.263 de somaţii însoţite de titluri executorii pentru creanțe în sumă totală de 50.504.926 lei. Totodată, s-au aplicat și următoarele măsuri de executare silită: 2.410 instituiri de popriri asupra disponibilităţilor bănești existente în conturile bancare pentru creanțe în sumă de 15.473.851 lei; un număr de 572 instituiri de popriri asupra veniturilor datorate de terţi debitorilor, pentru creanțe ce totalizează 5.513.391 lei; două sechestre asupra bunurilor mobile proprietate a debitorilor având valoare totală de 78.500 lei; 6 sechestre asupra bunurilor imobile proprietate a debitorilor, având valoare totală de 955.000 lei.

Urmare a aplicării măsurilor de executare silită, în primele 5 luni ale anului 2020 a fost încasată suma de 21.969.336 lei. Din această sumă, 61,69% reprezintă sume încasate urmare somaţiilor comunicate, 33,73% sunt sume încasate ca urmare a instituirii de popriri asupra disponibilităţilor din conturile bancare ale debitorilor, iar 4,58% – sume încasate prin popriri instituite asupra veniturilor datorate de terţi debitorilor.

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite