ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa S.C. AQUACARAȘ S.A. cu sediul in Resita, P-ta Republicii, nr.7, judetul Caras-Severin, tel. 0255212458, fax 0255214421, inmatriculata la ORC cu nr. J11/8312004, cod fiscal R16868757, contul nr. R004RNCB2100000157700001 deschis la Banca Comerciala – Resita, reprezentata de Filipescu Gheorghe avand functia de Director General.

Avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie din cadrul S.C. AQUACARAŞ S.A. nr. 31/04.11.2020:

Scoate la vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare următorul ansamblu de clădiri plus teren:

Imobil “Teren si Cladire – Atelier” situate in localitatea Resita, Str. Cerna, nr.6, Jud. Caras-Severin, inscris in Cartea Funciara nr. 46362, identificat cu nr. CAD 46362 – C1 pentru cladire si cu nr. Top R200/3/52/F/4 pentru teren si

Imobil “Teren si Cladire – Laborator Metrologie” situate in localitatea Resita, Str. Cerna, nr.6, Jud. Caras-Severin, inscris in Cartea Funciara nr. 46070, identificat cu nr. CAD 46070 – C1 pentru cladire si cu nr. Top R200/3/52/f/5 – lot 2, pentru teren.

Vanzarea bunurilor imobile identificate mai sus se face prin licitatie publica deschisa cu strigare, criteriul de atribuire fiind pretul cel mai mare.

Licitatia va avea loc in data de 07.12.2020, ora: 10.00, la sediul SC AQUACARAS SA – Exploatarea Resita, Str. Fantanilor, nr.1, Jud. Caras-Severin.

Ofertele se depun la registratura societatii AQUACARAS SA din Resita, Str. Fantanilor, nr. 1, in plic inchis.

Data limita pentru depunerea ofertelor este 07.12.2020, ora: 09.00.

Caietul de sarcini, anexele la caietul de sarcini si alte informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii din Resita, Str. Fantanilor, nr.1, Jud. Caras – Severin, Departamentul Comercial Marketing – persoana de contact Stanoiu Stefan sau la tel. 0722333760, incepand cu data de 13.11.2020, in intervalul 10-14.

 

 Conducerea SC AQUACARAȘ SA

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

ADVERTISEMENT

Cele mai citite