Anunt de angajare la Liceul Tehnologic "Clisura Dunarii " din Moldova Noua

Marți, 17 Noiembrie 2015
Evalueaza articolul
(2 voturi)
resita.ro -Anunt de angajare la Liceul Tehnologic  "Clisura Dunarii " din Moldova Noua resita.ro -Anunt de angajare la Liceul Tehnologic "Clisura Dunarii " din Moldova Noua

Liceul Tehnologic „Clisura Dunării” Moldova Nouă organizează un concurs de angajare.

 

Liceul Tehnologic „Clisura Dunării” Moldova Nouă organizează concurs în temeiul H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice și Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice pentru ocuparea următoarelor posturi:

 

-         0,50 normă laborant  studii medii;

 

-         0,25 normă bibliotecar studii medii;

 

-         1 post îngrijitor curățenie studii gimnaziale / studii medii, treapta I (8 clase, 10 clase)

 

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizează la sediul unității din strada George Coșbuc, localitatea Moldova Nouă, județul Caraș Severin   în                 

 

Data de 17.12.2015 ora 12:00

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs la secretariatul unității(strada George Coșbuc) până la data de 30.11.2015.

 

Tipul probelor de concurs sunt: probă scrisă și interviu pentru postul de laborant și postul de bibliotecar; probă practică și interviu pentru postul de îngrijitor clădiri.

 

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții generale:

 

-         să fie cetățeni români, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 

-         să cunoască limba română scris și vorbit;

 

-         are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 

-         are capacitate deplină de exercițiu;

 

-         să nu fi suferit vreo condamnare definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face – o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția în care  a intervenit reabilitarea;

 

-         are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pa baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități abilitate;

 

-         să îndeplinească condițiile de studii cerute sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 

-         să prezinte următoarele documente:

 

1.     cerere de înscriere;

 

2.     copie xerox buletin/carte de identitate;

 

3.     copie xerox acte de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unei specializări.

 

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții specifice postului solicitat:

 

1.     cazierul;

 

2.     curriculum vitae;

 

3.     adeverință medicală din care să rezulte că solicitantul este apt pentru a munci pe postul pe care candidează;

 

4.     carnetul de muncă sau, după caz, adeverinșele care atestă vechimea în muncă/în meseria și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 

5.     în cazul depunerii declarațieie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, candidatul are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu după 14 zile de la desfășurarea examenului pentru ocupare a postului.

 

Documentele solicitate se îndosariază în ordinea menționată, într-un dosar cu șină, care va fi înregistrat la secretariat.

 

 

 

 

Urmareste-ne pe Twitter!

Vremea

Snow Showers

0°C

Resita

Snow Showers

Umiditate: 86%

Vant: 14.48 km/h

  • 14 Dec 2018

    Snow 2°C -6°C

  • 15 Dec 2018

    Rain And Snow 1°C 0°C

Curs Valutar