Mai multi directori de scoli si licee din Resita si Caransebes sunt vizati. A fost aprobat ordinul si metodologia privind ocuparea functiei de director

Duminică, 11 Septembrie 2016
Evalueaza articolul
(1 Vot)
resita.ro -Mai multi directori de scoli si licee din Resita si Caransebes sunt vizati resita.ro -Mai multi directori de scoli si licee din Resita si Caransebes sunt vizati foto: facebook.com

Ministrul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, Mircea Dumitru, a aprobat prin ordin metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar.

 

Documentul reglementeaza conditiile de ocupare a functiilor de director si director adjunct din unitatile de învatamant preuniversitar, organizarea si desfasurarea propriu-zisa a concursului, respectiv numirea si eliberarea din functie a directorilor si directorilor adjuncti din unitatile de învatamant preuniversitar. Pe langa unitatile publice de învatamant preuniversitar, prevederile acestei metodologii se aplica si unitatilor de învatamant preuniversitar particular autorizate/acreditate, respectiv centrelor judetene de resurse si asistenta educationala/Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE/CMBRAE) unitatilor de învatamant special, centrelor scolare pentru educatie incluziva, centrelor scolare, centrelor de excelenta, palatelor si cluburilor copiilor, cluburilor sportive scolare si Palatului National al Copiilor.

Concursul are doua componente: una nationala si una locala. Prima componenta presupune sustinerea unei probe scrise, care consta în rezolvarea în maximum 120 de minute a unui test-grila cu itemi elaborati de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice. Cu acest prilej vor fi evaluate aptitudinile cognitive si competentele manageriale ale candidatilor, ambele cu o pondere de 50%. Ulterior, la nivelul comisiilor judetene si cu monitorizarea observatorilor desemnati de minister, candidatii vor sustine alte doua probe: analiza CV-ului (realizata în plenul comisiei de concurs, în prezenta candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor si punctajelor prevazute de metodologie si pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în CV), respectiv interviu în fata comisiei de concurs, în care se apreciaza scrisoarea de intentie, calitatea si sustinerea de catre candidatia ofertei manageriale si a unui plan operational pentru un an, cu o durata de maximum 30 de minute, conform criteriilor si punctajelor din metodologie. Toate probele sunt obligatorii.

Pentru fiecare proba de concurs punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Sunt declarati „admisi” candidatii care au realizat un punctaj de cel putin 35 de puncte pentru fiecare proba si din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel putin 105 puncte.

Este declarat „promovat” la concurs, candidatul „admis” care a obtinut cel mai mare punctaj total. În cazul egalitatii de punctaj, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisa. Daca si în aceasta situatie egalitatea se pastreaza, pentru unitatile de învatamant cu filiera tehnologica, este declarat „promovat” candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., dupa caz, iar la filiera vocationala, cel care are specialitatea corespunzatoare profilului predominant al unitatii de învatamant, iar pentru celelalte unitati de învatamant este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu. Daca si în aceasta situatie egalitatea persista, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a Curriculumului Vitae.

Functiile de director si de director adjunct vacante pentru concurs vor fi anuntate de inspectoratele scolare judetene în presa locala si centrala, precum si pe site-ul propriu, cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de prima zi a sesiunii de concurs. Daca o persoana doreste sa candideze pentru functia de director sau de director adjunct la mai multe unitati de învatamant, aceasta trebuie sa depuna cereri distinct pentru fiecare functie, respectiv pentru fiecare unitate de învatamant pentru care candideaza.

Se pot înscrie la concurs candidatii care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au absolvit cu diploma de licenta/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a functiei de director în gradinite sau de director adjunct din unitati de învatamant, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diploma de licenta/absolvire studii universitare;

b) fac parte din Corpul national de experti în management educational

c) sunt titulari în învatamantul preuniversitar, avand încheiat contract de munca pe perioada nedeterminata, au cel putin gradul didactic II sau titlul stiintific de doctor în domeniul în care îsi desfasoara activitatea;

d) dovedesc calitati profesionale, manageriale si morale, reflectate prin calificativele „Foarte bine", primite în ultimii 4 ani scolari lucrati efectiv la catedra în functii didactice sau în functii de conducere din unitati de învatamant/inspectorate scolare/casele corpului didactic/Palatul National al Copiilor/Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice ori în functii de îndrumare si control din inspectorate scolare/ functii de specialitate specifice Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, indiferent de perioada în care si-au desfasurat activitatea;

e) nu au fost sanctionati disciplinar în ultimii 4 ani scolari anteriori anului desfasurarii concursului, lucrati efectiv la catedra, în functii didactice sau în functii de conducere din unitati de învatamant/inspectorate scolare/casele corpului didactic/Palatul National al Copiilor/Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice ori în functii de îndrumare si control din inspectorate scolare/functii de specialitate specifice în Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, indiferent de perioada în care si-au desfasurat activitatea;

f) nu au fost lipsiti de dreptul de a ocupa o functie de conducere în învatamant prin hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala;

g) sunt apti din punct de vedere medical pentru îndeplinirea functiei;

h) nu au avut statutul de „lucrator al Securitatii” sau „colaborator al Securitatii”.

Conform deciziei Ministerului Educatiei, dosarele de concurs vor fi depuse electronic pe platforma informatica dedicata, în perioada 13 septembrie - 2 octombrie, potrivit Procedurii de înscriere electronica, disponibila pe site-ul inspectoratului scolar judetean.

Proba scrisa va avea loc în data de 12 octombrie. Interviul si evaluarea CV-ului se vor desfasura în perioada 17 octombrie - 17 noiembrie. Afisarea rezultatelor concursului este programata în data de 18 noiembrie, fiind urmata de o perioada alocata depunerii contestatiilor: 21-23 noiembrie. Solutionarea contestatiior si afisarea rezultatelor finale sunt prevazute pentru intervalul 24 noiembrie - 9 decembrie 2016. Ultima etapa a concursului - validarea în consiliul de administratie al inspectoratului scolar a rezultatelor finale si transmiterea acestora la minister – este programata în data de 16 decembrie  2016.  

 

Urmareste-ne pe Twitter!

Vremea

Cloudy

1°C

Resita

Cloudy

Umiditate: 96%

Vant: 6.44 km/h

  • 24 Nov 2017

    Mostly Cloudy 11°C 3°C

  • 25 Nov 2017

    Mostly Cloudy 10°C 6°C

Curs Valutar

Rieker