ANUNȚ GAL REȘIȚA

Grupul de Acțiune Locală Reșița a lansat APELUL DE FIŞE DE PROIECTE POR/GAL REŞIŢA/2019/9/1/IMM. Apelul se adresează beneficiarilor eligibili pentru PROIECTELE aferente fişei de intervenţie H9 din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Local Reșița, selectată la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman –POCU- 2014-2020, și constituie documentul în baza căruia se lansează apelurile pentru fişele de proiecte anterior menționate.
Aspectele cuprinse în Ghidul Solicitantului, ce derivă din documentul cu titlul Orientări pentru Grupurile de Acțiune Locală privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori) și modul său de implementare, vor fi interpretate exclusiv de către Asociaţia GAL Reşiţa, cu respectarea legislației în vigoare și folosindu-se metoda de interpretare sistematică.
Asociația Grupul de Actiune Locală recomandă celor interesați ca înainte de începerea completării fișei de proiect pentru APELUL DE FIŞE DE PROIECT POR/GAL REŞIŢA/2019/9/1/IMM, să se asigure că au parcurs toate informaţiile prezentate în acest document, precum şi toate prevederile din Ghidul solicitantului-Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, inclusiv notele de subsol.
Recomandăm de asemenea ca până la data limită de depunere a fişelor de proiecte, să consultaţi periodic pagina de internet www.galresita.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor generale și/sau specifice, precum și alte comunicări/clarificări privind depunerea fişelor de proiecte.
Pentru a facilita procesul de comunicare, la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Local Reşiţa funcţionează un birou de informare unde solicitanţii pot fi informați, pentru clarificarea unor aspecte legate de depunerea fișelor de proiect.
De asemenea, invităm persoanele interesate să participe la următoarele sesiuni de intrebări, raspunsuri și informări, organizate la sediul asociației din municipiul Reșița, clădirea Prestarea, b-dul Revoluția din Decembrie, nr 1,et. 3, ap 2, jud Caraș Severin, după următorul program:
11.11.2019 (luni), ora 10,30, o sesiune de întrebări și răspunsuri, cu privire la fișele de proiect, și aplicanții eligibili, ce rezultă din Ghidul Solicitantului pentru Apelul de Fișe de Proiecte POR/GAL REŞIŢA/2019/9/1/IMM.
14.11.2019 (joi), ora 10,30, sesiune de informare, cu privire la fisele de proiect și aplicanții eligibili pe Programul Operațional Capital Uman.

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite