ANUNȚ – Invitație de participare

Asociația de Binefacere Pro Vitam anunță lansarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție servicii de FURNIZARE ALIMENTE – cod CPV -15000000-8 pentru grupul țintă  în cadrul proiectului ”Angajați competitivi în Regiunea Vest”, cod proiect 128211- 320 pachete.

Valoarea totală estimată a serviciilor propuse spre achiziționare nu va depăși valoarea de 182.282,57 lei fara TVA, 198.688 lei cu TVA inclus, sub nicio formă prețul nu poate fi ajustat în sens crescător.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 12.08.2020 ora 16:00.

Locația de livrare poate fi oriunde în zona de Vest, urmând să fie notificată potrivit clauzelor contractuale. Perioada de derulare a contractului nu poate depăși data de 30.04.2021.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Asociației de Binefacere Pro Vitam din str. Tineretului nr. 7, Reșița, jud. Caraș-Severin.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa consultati Specificatiile tehnice atasate. Informatii suplimentare se pot obtine la Tel: 0255/226659; e-mail:  provitam_resita@yahoo.com.

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite