Atelier de antreprenoriat la Reșița

 

„Fii antreprenor!” este proiectul acceptat spre finanțare în cadrul apelului de fișe de proiect POCU GAL REȘIȚA/ 2021/5/1/ MICROGRANTURI.

 

În calitate de beneficiar, Asociația de Binefacere „Pro Vitam” din Reșița și-a propus ca obiectiv, pentru perioada decembrie 2021 – decembrie 2023, reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) ale municipiului Reșița, prin implementarea de măsuri integrate în contextul mecanismului de DLRC (Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității).

 

Proiectul vizează o serie de obiective specifice, cum ar fi:

 

– Furnizarea de măsuri integrate și personalizate pentru un număr de 112 persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, cu domiciliul/reședința în teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală, dintre care minimum 25 de persoane de etnie romă;

 

– Creșterea nivelului de competențe pentru 70 de persoane din grupul țintă al proiectului, din care 20 de persoane de etnie romă;

 

– Înființarea a minimum 11 întreprinderi/firme noi;

 

– Facilitarea ocupării pentru un număr de minimum 18 persoane, dintre care 2 persoane de etnie romă.

 

Activitatea de consiliere profesională și orientare în cariera individuala vizează orientarea adecvată intereselor și profilului de personalitate ale fiecărei persoane din grupul țintă, orientare realizată prin corelarea tipurilor de profesii, definite de caracteristicile și cerințele lor specifice cu profilul obținut.

 

În actualul stadiu de implementare al proiectului au fost încheiate cu succes următoarele activități:

 

  • Informare, selectare și consiliere grup țintă;

 

Rezultat: Au fost selectate, informate, consiliate și mediate, în vederea furnizării de măsuri integrate și personalizate, minimum 112 persoane, cu domiciliul/reședința în teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locala, aflate în risc de sărăcie sau excluziune sociala, dintre care minimum 25 de persoane de etnie romă.

 

  • Formare profesională, dezvoltarea de competențe antreprenoriale și personale;

 

Rezultat: A fost autorizat un curs de formare în domeniul competențelor antreprenoriale. 71 de persoane au absolvit cursul respectiv obținând și certificatele de absolvire. Fiecare absolvent și-a elaborat propriul plan de afaceri.

 

  • Selecția planurilor de afaceri;

 

Rezultat: Dintre cele 71 planuri de afaceri, 11 au fost selectate pentru finanțare.

 

  • Efectuarea stagiilor de practică;

 

Rezultat: Au fost realizate 11 rapoarte de practică.

 

În perioada următoare sunt asigurate servicii de consiliere/consultare/mentorat pentru cele 11 persoane ale căror planuri de afaceri au fost selectate spre finanțare, în vederea înființării și funcționării întreprinderilor.

 

Implementarea planurilor de afaceri, funcționarea și dezvoltarea acestora vor fi strict monitorizate pe întreaga perioadă de sustenabilitate a proiectului. Cele 11 firme nou înființate trebuie să angajeze un număr minim de 18 persoane, din care 2 persoane de etnie romă.

 

Finanțarea proiectului este asigurată din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

 

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite