Centru regional de formare și informare sindicală, la Reșița!

 

În cadrul Programului Operațional Educație și Ocupare 2021-2027, Fondul Social European (FSE) investește în modernizarea instituțiilor pieței muncii, subliniind importanța dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare. Unul dintre apelurile de proiecte relevante în acest sens este „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare I – Confederații”, care oferă oportunitatea înființării la Reșița a unui centru regional de formare și informare sindicală.

 

În cadrul acestui apel a fost depus și aprobat spre finanțare proiectul „+CAP – Capacitarea CNS Cartel ALFA pentru îmbunătățirea și modernizarea dialogului social la toate nivelurile”.

 

Proiectul are ca obiectiv general creșterea capacității organizațiilor sindicale afiliate la CNS Cartel ALFA, prin intervenții sistematice la nivel național, pentru îmbunătățirea procesului decizional și a politicilor de ocupare, consolidarea autonomiei de acțiune a partenerilor sociali, dezvoltarea capacității de furnizare a serviciilor de asistență și informare membrilor, precum și alinierea agendei sindicatelor naționale la trendurile europene.

 

Obiectivele specifice ale proiectului includ creșterea calității procesului decizional și a politicilor de ocupare prin capacitarea a 28 de parteneri sociali, consolidarea autonomiei de organizare și acțiune a acestora prin crearea unei rețele naționale de Centre de Formare și Informare Sindicală și modernizarea departamentelor de comunicare, dezvoltarea capacității de furnizare a serviciilor de asistență, consiliere și informare membrilor, precum și îmbunătățirea calității expertizei partenerilor sociali și consolidarea acesteia în acord cu tematicile europene și naționale.

 

Proiectul vizează un grup țintă de 510 persoane, membri și specialiști ai partenerilor sociali, și presupune o valoare totală eligibilă de 37.226.719,00 lei, din care contribuția UE este de 28.442.886,33 lei.

 

Rezultatele previzionate includ operaționalizarea unei rețele naționale de Centre de Formare și Informare Sindicală, dezvoltarea unui departament de comunicare și relații publice, realizarea de studii și analize relevante privind relațiile de muncă, dezvoltarea de instrumente și aplicații digitale, organizarea de evenimente pentru creșterea conștientizării în domeniul dialogului social și promovarea drepturilor lucrătorilor, precum și formarea profesională continuă pentru 300 de persoane și formare în domeniul sindical pentru minim 510 persoane.

 

Unul dintre aspectele semnificative ale proiectului este înființarea unui număr de opt Centre Regionale de Formare și Informare Sindicală, dintre care unul va fi în municipiul Reșița.

 

Printre activitățile planificate în cadrul proiectului se numără managementul general și financiar, recrutarea, mobilizarea și menținerea grupului țintă, înființarea și operaționalizarea rețelei de Centre Regionale de Formare și Informare Sindicală, dezvoltarea departamentului de comunicare și relații publice, analiza tendințelor manifestate la nivel național, digitalizarea partenerilor sociali, acțiuni de formare și instruire, precum și organizarea de evenimente de conștientizare și promovare.

 

În cadrul proiectului, sunt planificate mai multe programe de formare destinate membrilor partenerilor sociali, precum și acțiuni de cooperare transnațională pentru schimbul de experiență și bune practici. Programele de formare vor acoperi diverse aspecte ale activității sindicale și vor include cursuri acreditate ANC și programe de formare organizate în baza unei metodologii proprii. De asemenea, vor fi organizate cursuri avansate pentru liderii sindicali, care vor aborda subiecte precum analiza economică și financiară. Acțiunile de cooperare transnațională vor consta în vizite de studiu, schimburi de experiență și participarea la evenimente și conferințe internaționale relevante pentru domeniul dialogului social și relațiile de muncă, având ca scop îmbunătățirea practicilor sindicale în concordanță cu standardele europene.

 

Centrul Regional de Formare și Informare Sindicală din Reșița va fi un hub al informațiilor și al resurselor pentru lucrătorii din diverse sectoare, oferind acces la servicii integrate pentru membrii comunității sindicale din regiunea de vest a țării. Astfel, se vor aduce beneficii semnificative pentru sindicatele afiliate la Cartel ALFA și pentru lucrătorii din regiunea de vest a României, contribuind la consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare la nivel național.

 

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite

No Content Available