Clase inteligente în 24 de unităţi de învăţământ din Caraş-Severin. Echipamentele au fost achiziţionate prin PNRR

 

Proiectul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar, finanţat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), este implementat în 33 de unităţi de învăţământ din Caraş-Severin. În 24 dintre acestea au fost derulate, pe parcursul acestei luni, achiziţii de echipamente pentru clase inteligente.

 

Proiectul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar este finanțat prin Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Caraş-Severin de către Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții, în cadrul Componentei 15 – Educație a PNRR, Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii – Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar.

 

În 24 de unități școlare, din cele 33 selectate la nivelul județului Caraş-Severin pentru a primi finanţare în cadrul acestui proiect naţional, au fost făcute, pe parcursul acestei luni, achiziții pentru dotarea cu echipamente software & hardware a Claselor Inteligente și Platformă Digitală de Management Școlar cu Catalog Electronic, display-ere interactive, laptopuri, table inteligente. „Scopul acestor achiziţii este de a transforma sălile de curs tradiționale in săli de învățare SMART, pentru a susține elevii în a deprinde abilități de învățare digitală, pentru a susține profesorii în aplicarea de noi metode de predare dar și pentru a implementa cele bune practici de educație digitală, făcând ca procesul de predare-învățare să fie unul integrant”, a declarat inspectorul şcolar general al ISJ Caraş-Severin, Carina Pristavu.

 

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, care va include trei ani școlari, respectiv septembrie 2022 – septembrie 2025. Proiectul are ca scop  prevenirea abandonului școlar și reducerea părăsirii timpurii a școlii și, implicit, creșterea ratei de tranziție de la învățământul gimnazial la cel liceal, profesional sau tehnic.

 

„Prevenirea părăsirii timpurii a școlii este deosebit de importantă pentru a combate consecințele negative pe care sărăcia şi excluziunea socială le au asupra dezvoltării copilului şi de aceea a fost şi este o preocupare importantă a Inspectoratului Școlar Județean Caraş-Severin, Strategia de prevenire a abandonului școlar find ţintă prioritară în Planul managerial al instituţiei. Printre demersurile făcute se numără: realizarea, prin instituțiile abilitate, a unor studii şi cercetări anuale având  la bază datele nominale privind elevii aflaţi în risc de părăsire a sistemului de la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, pentru a fundamenta decizii de politică educaţională orientate spre prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar; oferirea unei diagnoze privind cauzele de manifestare a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii; identificarea factorilor care generează o rată scăzută de retenţie a elevilor în sistemul şcolar; identificarea unor măsuri eficiente privind prevenirea şi combaterea abandonului; evidenţierea riscurilor asociate acestui fenomen şi a consecinţelor negative ale practicilor pasive, non intervenționiste; analiza situaţiilor de risc de părăsire timpurie a şcolii prin implicarea activă a comisiei judeţene de prevenire a abandonului şcolar şi colaborarea cu directorii unităţilor de învăţământ şi cu autorităţile locale; consilierea managerială a unităţilor de învăţământ pentru întocmirea unor planuri operaţionale de prevenire şi reducere a abandonului şcolar;  monitorizarea continuă a frecvenţei şcolare”, a precizat Carina Pristavu.

 

 

Sursa foto: ISJ Caraş-Severin

 

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite

No Content Available