Confederația Europeană a Sindicatelor lansează Manifestul pentru Alegerile Parlamentare Europene 2024: Angajamente pentru o Europă mai echitabilă și mai socială

 

Într-un moment crucial pentru viitorul continentului, Confederația Europeană a Sindicatelor (CES), care reprezintă peste 45 de milioane de lucrători, a lansat un manifest amplu în perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European din 2024, evidențiind angajamentele și prioritățile pentru o Europă mai echitabilă și mai socială.

 

Manifestul CES subliniază importanța alegerilor din acest an, considerându-le cele mai semnificative alegeri parlamentare europene din ultima vreme. CES își exprimă viziunea unei Europe în care toți cetățenii sunt liberi să trăiască și să muncească fără teama de sărăcie, insecuritate sau discriminare. Documentul reafirmă, de asemenea, angajamentul pentru implementarea Pilonului European al Drepturilor Sociale și promovarea egalității de gen.

De asemenea, CES face un apel ferm la partidele și candidații europeni să sprijine valorile și prioritățile stabilite în manifestul lor,  care propune o serie de măsuri concrete, axate pe protecția locurilor de muncă, îmbunătățirea condițiilor de muncă și promovarea drepturilor lucrătorilor. Iată cele 12 puncte cheie din manifest:

 1. Locuri de muncă și venituri mai bune: O cerere pentru creșterea salarială și convergența ascendentă

Confederația Europeană a Sindicatelor îndeamnă la măsuri eficiente la nivelul UE pentru protejarea locurilor de muncă și veniturilor, inclusiv pensiile. Acest manifest solicită acțiuni decisive pentru abordarea dimensiunii sociale a crizei costului de trai și promovarea creșterii salariilor.

 1. Încetarea muncii precare și îmbunătățirea condițiilor de muncă: Drepturi și control pentru lucrători

Manifestul cere încetarea muncii precare prin garantarea dreptului legal la contracte permanente și interzicerea stagiilor neremunerate. Se promovează, de asemenea, creșterea controlului lucrătorilor asupra flexibilității programului lor și reducerea timpului de lucru.

 1. Sprijin pentru sindicate, negociere colectivă și dialog social: Apărarea drepturilor lucrătorilor

Confederația solicită apărarea și consolidarea drepturilor sindicale și ale lucrătorilor, inclusiv dreptul universal de a forma sindicate, accesul sindicatelor în locurile de muncă și dreptul la negociere colectivă. Se accentuează necesitatea unei îmbunătățiri a democrației la locul de muncă prin consolidarea negocierilor colective și introducerea unui cadru european comprehensiv.

 1. Munca în siguranță: Zero decese la locul de muncă și combaterea riscurilor psihosociale

Manifestul propune îmbunătățirea legislației europene privind sănătatea și securitatea la locul de muncă și lupta împotriva riscurilor psihosociale. Se solicită, de asemenea, introducerea legislației europene care să stabilească limite de temperatură la locul de muncă și asigurarea încetării tuturor formelor de violență bazate pe gen.

 1. Respingerea austerității; O economie pentru oameni și planetă: Revizuirea regulilor de guvernanță economică

Manifestul cere respingerea austerității și promovarea unui nou model economic centrat pe economia reală, redistribuirea prin impozitare echitabilă și progresivă, precum și revizuirea regulilor de guvernanță economică, inclusiv încetarea Pactului fiscal al UE și reforma Pactului de stabilitate și creștere.

 1. Politică industrială și servicii publice solide: Investiții pentru locuri de muncă de calitate

Confederația susține implementarea unei politici industriale europene solide și asigurarea accesului universal la servicii publice de calitate, inclusiv îngrijirea copiilor și transportul. Se evidențiază, de asemenea, garantarea dreptului la locuințe adecvate, decente și la prețuri accesibile.

 1. Bani publici pentru progres social: Condiționalități ferme și criterii sociale

Manifestul propune aplicarea de condiționalități ferme și criterii sociale, fiscale și de mediu pentru toate formele de finanțare publică și de sprijin pentru întreprinderi, inclusiv revizuirea regulilor UE privind achizițiile publice.

 1. Asigurarea unei tranziții echitabile: Transformare digitală și tranziție justă

Confederația susține o transformare digitală justă, bazată pe digitalizarea centrată pe om, și atingerea obiectivelor climatice printr-o tranziție justă. Se insistă asupra dreptului tuturor la formare continuă, fără costuri pentru lucrător și în timpul programului de lucru.

 1. Lupta împotriva dumping-ului social și a fraudei: Reglementarea intermediarilor de muncă

Manifestul propune reglementarea rolului intermediarilor de muncă și introducerea unui cadru juridic european care să limiteze subcontractarea și să garanteze răspunderea solidară de-a lungul lanțului de subcontractare.

 1. O abordare echitabilă, bazată pe drepturi, a migrației și azilului: Consolidarea căilor sigure și legale

Confederația susține consolidarea căilor de migrație sigure, legale și reglementate, îmbunătățirea protecției, drepturilor și sprijinului pentru migranți și solicitanții de azil în cadrul UE.

 1. Un rol progresist al Europei în lume: Acțiune globală și promovarea drepturilor omului

Manifestul solicită acțiuni la scară globală și prin politica comercială a UE pentru promovarea păcii, democrației, drepturilor omului și justiției economice globale.

 1. O europă mai echitabilă și mai democratică: Reforme pentru o UE socială și democratică

Confederația propune un Protocol pentru progresul social, inclus în tratate, pentru a garanta prioritizarea drepturilor sociale și ale lucrătorilor față de libertățile economice. Se solicită, de asemenea, promovarea unei reforme a instituțiilor europene pentru a asigura o UE mai socială și mai democratică.

 

CES și afiliații săi îndeamnă partidele și candidații să colaboreze pentru punerea în practică a acestor măsuri specifice la nivel european în următorii cinci ani, în Parlamentul 2024-2029.

 

Manifestul CES pentru Alegerile Parlamentare Europene 2024 servește drept reamintire a importanței priorităților sociale și a drepturilor lucrătorilor în construirea unei Europe mai juste și mai democratice.

 

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite

No Content Available