Cursuri de formare profesională și plasarea pe piața muncii

Cursurile se adresează persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială cu reședința/domiciliul în teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locala (ZUM-urile și ZUF-urile Municipiului Reșița).

Asociația de Binefacere Pro Vitam din Reșița, beneficiar în cadrul apelului de fișe de proiect: POCU GAL RESIȚA/ 2021/5/3/ INTEGRARE, SERVICII SOCIO-MEDICALE ȘI SPORTURI, implementează în perioada decembrie 2021 – decembrie 2023 proiectul „ȘANSA –Șansă –Acceptare – Nediscriminare – Siguranță – Acces” în parteneriat cu Municipiul Reșița și Direcția de Asistență Socială Reșița, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Două din obiectivele proiectului le reprezintă dezvoltarea competențelor profesionale pentru un număr de 200 persoane și facilitarea ocupării pentru un număr de 95 persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială cu reședința/ domiciliul în Zonele Urbane Marginalizate, precum și în Zonele Urbane Funcționale aferente acestora, stabilite conform Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Reșița după cum urmează:

– Zona Urbană Marginalizată A – Mociur

Zona Urbană Funcțională 1 – Lunca Pomostului și Situl industrial
Mociur (zonă perimetrală ZUM. A Zona Mociur)

– Zona Urbană Marginalizată B – Dealu Crucii

Zona Urbană Funcțională 2 – Rânduri, Orașul Vechi Muncitoresc,
Halda de zgură.

– Zona Urbană Marginalizată C – Traian Lalescu

Zona Urbană Funcțională 3 – Libertății, Independenței, Pod TMK

– Zona Urbană Marginalizată D – Moara Juracek

Zona Urbană Funcțională 4 – Cartier Stavila și Marginea

– Zona Urbană Marginalizată E – Colonia Baraj

Zona Urbană Funcțională 5 – Cartierul Lend

 

Persoanele interesate vor participa la următoarele cursuri:

 

Cursuri de inițiere pentru activitățile:
– Operator introducere validare și prelucrare date. 
– Lucrător instalator pentru construcții. 
– Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport. 
– Lucrător în comerț.
Cursanții vor obține certificat de absolvire și o subvenție în valoare de 400 lei.
Cursuri de calificare pentru meseria:
– Peisagist floricultor.
Cursanții vor obține certificat de calificare și o subvenție în valoare de 1000 lei.

 

Absolvenții vor beneficia de sprijin în vederea identificării de locuri de muncă, servicii de consiliere, mediere și plasare pe piața muncii, precum și un pachet de alimente.

 

Detalii pot fi obținute la sediul asociației, Reșița, Aleea Tineretului nr. 7, telefon: 0255226659, 0745126894 și la adresa de email: provitam_resita@yahoo.com.

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite

No Content Available