Edilul Ioan Popa dorește transformarea Reșiței într-un oraș inteligent. „Toate proiectele administraţiei vor avea un singur punct central – cetăţeanul”

 

Reșița se alătură orașelor inteligente din România care au o strategie de dezvoltare şi modernizare urbană prin intermediul tehnologiilor inovative. „Strategia Smart City pentru Municipiul Reșița Orizont 2027” trasează principalele direcții în vederea creșterii calităţii vieții cetăţenilor, protejării mediului și dezvoltării mediului de afaceri şi a comunităţilor locale.

 

„Strategia Smart City pentru Municipiul Reșița Orizont 2027” a fost elaborată de o echipă de specialiști cu suport din partea actorilor locali implicați în dezvoltarea orașului – autorități, asociații, instituții, în cadrul proiectului „Implementarea unui sistem de informatizare a administraţiei publice, sistem de management integrat al datelor administraţiei publice şi îmbunatăţirea organizării instituţionale şi a procedurilor la nivelul Municipiului Reşiţa” și, la sfârșitul lunii trecute, a fost aprobată în cadrul Consiliului Local.

 

Potrivit documentului, strategia are ca obiectiv principal construirea unui plan de dezvoltare şi modernizare a municipiului prin stimularea utilizării tehnologiilor inovative cu impact pozitiv asupra calităţii vietii cetăţenilor, protejării mediului, dezvoltării mediului de afaceri şi a dezvoltării durabile a comunităţilor locale şi societăţii în general. „Strategia Reșița Smart City are rolul de a trasa direcțiile de dezvoltare ale municipiului și de a-i coordona inițiativele. Ea impune practic cursul acțiunilor care duc la atingerea scopurilor și obiectivelor stabilite având în vedere utilizarea activelor tehnologiei informației și comunicațiilor concentrându-se pe experiența actorilor implicați – cetățeni, angajați, mediul de afaceri – și care vizează ca rezultat schimbări ale politicilor și priorităților necesare integrării tehnologiilor noi și emergente”, explică Grațian Dobre, director executiv în cadrul Primăriei Reșița.

 

În urma analizei documentelor strategice și de planificare ale municipiului Reșița și a discuțiilor cu angajații primăriei și reprezentanții principalelor instituții cu rol activ în dezvoltarea orașului, au fost trasate șase componente care definesc modelul orașului inteligent care se dorește a fi implementat la nivelul comunității din Reșița: Smart People – Oameni inteligenți; Smart Governance – Administrare inteligentă; Smart Mobility – Mobilitate inteligentă; Smart Economy – Economie inteligentă; Smart Environment – Mediu inteligent și Smart Living – Mod de trai inteligent. „Reșița, cu o tradiție de 250 de ani în industria europeană, pornește de la această moștenire și utilizând tehnologiile digitale, planificarea urbană și resursele umane va construi, pe baza acestui model de smart city cu șase componente, un oraș inteligent susținut pe principiile definite în cadrul acestei strategii: oameni, colaborare, conectivitate, eficiență și deschidere”, se menționează în „Strategia Smart City pentru Municipiul Reșița Orizont 2027”.

 

Concret, un oraș inteligent va oferi cetățenilor nivel de calificare înalt, participare la viața publică, bunăstare și incluziune socială, rețele de transport urban inteligente, instalații de alimentare cu apă și de eliminare a deșeurilor îmbunătățite, modalități eficiente de iluminare și încălzire a clădirilor, administrație a orașului interactivă și receptivă, spații publice sigure. Iar în cazul municipiului Reșița, primul obiectiv strategic cuprins în Strategia Smart City este acela de a-l transforma într-un oraș atractiv pentru oameni, pentru companii – mediu de afaceri deschis și prietenos cu companiile și investitorii – și pentru regiune, prin angrenarea resurselor locale în dezvoltarea regională.

 

„Orașul inteligent creat va fi o sursă de servicii publice de calitate orientate către binele cetăţeanului, în care toate proiectele întreprinse de către administraţie vor avea un singur punct central – cetăţeanul – având ca rezultate standarde de viaţă şi operaționale mai ridicate pentru cetăţeni şi întreprinderi, de noi posibilităţi de ocupare a forţei de muncă printr-un ecosistem antreprenorial mai inovator, de durabilitate ecologică sporită. Utilizarea tehnologiilor smart nu face doar viaţa oamenilor mai uşoară, dar schimbă modul în care aceştia privesc administrația: modernă în loc de instituţională, eficientă în loc de birocratică. Aceste tehnologii au capacitatea de a reinventa administrația publică și maniera în care aceasta se adresează cetăţenilor şi mediului de afaceri”, se precizează în referatul de aprobare semnat de primarul municipiului Reșița, Ioan Popa.

 

 

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite