ȘANSĂ de integrare

  Cursuri de formare profesională și plasarea pe piața muncii pentru persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială cu reședința/domiciliul în teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală (ZUM-urile și ZUF-urile Municipiului Reșița) prin apelul de fișe de proiect: POCU GAL REȘIȚA/ 2021/5/3/ INTEGRARE, SERVICII SOCIO-MEDICALE ȘI SPORTURI.   Asociația de Binefacere Pro […]