GAL Reșița oferă o nouă ȘANSĂ

  Prin proiectul finanțat în cadrul apelului de fișe de proiect POCU/GAL RESIȚA/2021/5/3/ integrare, servicii socio-medicale și sport, Grupul de Acțiune Locală Reșița prin Asociația de Binefacere „Pro Vitam” oferă ȘANSA ieșirii din riscul de sărăcie și excluziune socială pentru locuitorii comunităților marginalizate din municipiul Reșița. Proiectul are în vedere furnizarea de măsuri integrate și […]

Cursuri de formare profesională și plasarea pe piața muncii

Cursurile se adresează persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială cu reședința/domiciliul în teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locala (ZUM-urile și ZUF-urile Municipiului Reșița). Asociația de Binefacere Pro Vitam din Reșița, beneficiar în cadrul apelului de fișe de proiect: POCU GAL RESIȚA/ 2021/5/3/ INTEGRARE, SERVICII SOCIO-MEDICALE ȘI SPORTURI, implementează în perioada decembrie […]

Atelier de antreprenoriat la Reșița

  „Fii antreprenor!” este proiectul acceptat spre finanțare în cadrul apelului de fișe de proiect POCU GAL REȘIȚA/ 2021/5/1/ MICROGRANTURI.   În calitate de beneficiar, Asociația de Binefacere „Pro Vitam” din Reșița și-a propus ca obiectiv, pentru perioada decembrie 2021 – decembrie 2023, reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială […]

A scăzut interesul pentru voluntariat? 24 de participanţi din patru ţări se reunesc în Caraş-Severin pentru a găsi răspunsuri şi soluţii la această provocare

  24 de participanți din România, Polonia, Republica Cehă și Croaţia vor desfăşura diferite activități și ateliere în care vor cunoaște și dezbate de ce este important să fii mai activ în comunitatea locală și ce oportunități au tinerii prin voluntariat, în cadrul proiectului Active Citizens Today, derulat de Asociaţia de Binefacere Pro Vitam din […]

Măsuri integrate și personalizate pentru comunitățile defavorizate din municipiul Reșița

  Primăria Reșița – prin Direcția Generală Învățământ, Cultură, Tineret, Sport și Culte și Direcția de Asistență Socială – și Asociația de Binefacere Pro Vitam derulează un proiect cu finanțare europeană ce vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate.   Acordul de parteneriat încheiat între Asociația […]