Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

  CONVOCARE   Administratorul unic al SC BÎRZAVA SA, societate de tip închis conform deciziei ASF nr. 2628/15.10.2015, cu sediul în Bocșa, str. Carpați nr. 5, jud. Caraș-Severin, înregistrată la ORC sub nr. J11/163/1991, CIF: RO1075915, prin decizia din data de 20.04.2021, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în conformitate cu Legea 31/1990, pentru data […]