Regenerarea urbană a cartierelor marginalizate ale Reșiței prin promovarea parteneriatelor între actorii sociali

  Prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9.1, se finanțează o serie de proiecte ce vizează ,,Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii”. Beneficiarii acestor proiecte sunt Grupurile de acţiune locală (GAL), constituite din reprezentanţi ai autorităților publice locale, instituţiilor, mediului de afaceri, societăţii civile și ai zonelor urbane marginalizate selectate pentru intervenție.   Investiţiile […]

5 noi decizii luate în cadrul Grupului de Acțiune Locală Reșița

GAL Reșița își continuă pașii către atingerea obiectivelor specifice Strategiei de Dezvoltare Locală. După ce, în data de 4 martie 2020, echipa tehnică a Grupului de Acțiune Locală s-a întâlnit cu reprezentanții unor instituții publice, ONG-uri și SRL-uri, continuând seria informărilor transparente și a unor dezbateri publice cu largă participare, privind forma finală a Ghidurilor […]

GAL-ul, în acțiune la Reșița!

În sala de ședințe a Consiliului Local Reșița a avut loc joi, 20 februarie 2020, întâlnirea de lucru dintre Grupul de Acțiune Locală (GAL) și părțile interesate să aplice pentru proiectele din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, selectată la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Au participat 40 de persoane, reprezentante ale […]