Primăria Oravița caută parteneri într-un proiect finanțat din granturi norvegiene. Pentru îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate

Primăria Oravița selectează parteneri în scopul încheierii unui acord de parteneriat pentru elaborarea și implementarea unui proiect în cadrul Programului „Provocări în sănătatea publică la nivel european”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, pentru îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile. Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de prevenție a principalelor […]