ANUNȚ – Invitație de participare

Asociația de Binefacere Pro Vitam anunță lansarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție servicii de FURNIZARE ALIMENTE – cod CPV -15000000-8 pentru grupul țintă  în cadrul proiectului ”Angajați competitivi în Regiunea Vest”, cod proiect 128211- 320 pachete. Valoarea totală estimată a serviciilor propuse spre achiziționare nu va depăși valoarea de 182.282,57 lei fara TVA, […]