Explozie și a tarifelor la apă și canalizare? „E timpul să se intervină rapid pentru ca lucrurile să nu scape de sub control!”

 

Asociaţia Română a Apei (ARA), care-i reunește pe cei 43 operatori regionali de servicii de alimentare cu apă și de canalizare din România, deci și pe operatorul din Caraș-Severin, Aquacaraș, atrage atenția că majorările continue și necontrolate ale tarifelor la energia electrică vor avea consecințe grave asupra serviciilor prestate de companiile din domeniu.

 

Membrii ARA își exprimă îngrijorarea și cer sprijinul autorităților în contextul creșterii alarmante a tarifelor la energia electrică aplicate de furnizori, înregistrându-se şi majorări de patru până la cinci ori ale acestora. „Această creştere are consecinţe imediate și grave asupra serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, astfel: creşterea inevitabilă a tarifelor la serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pentru recuperarea creşterii cheltuielilor înregistrate, cauzată direct de creşterea tarifelor la energia electrică aplicate de furnizori; o parte dintre operatorii de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare va trebui să îşi ajusteze strategiile de tarifare aprobate pentru proiectele derulate prin programele cu finanţare europeană, pentru a asigura, în acelaşi timp, şi plata împrumuturilor presupuse de cofinanţarea acestor proiecte; reducerea investiţiilor din surse proprii pentru a acoperi creşterea de costuri cu energia electrică, în loc să se ajusteze tarifele, aşa cum fusese prevăzut în strategiile de tarifare.”, avertizează dr. ing. Ilie Vlaicu (foto), preşedintele Asociaţiei Române a Apei.

 

Operatorii de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, chiar dacă au asigurat ori asigură şi plata împrumuturilor necesare cofinanţării proiectelor derulate anterior prin Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) şi aflate în curs de derulare prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), cum este și cazul societății Aquacaraș, au menţinut tarifele serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în limitele aprobate. Însă, din cauza exploziei prețurilor la energia electrică, ARA anunță ca inevitabilă majorarea cumulată a tarifelor serviciilor de alimentare cu apă şi, respectiv, de colectare, transport şi epurare a apelor uzate.

 

În consecință, Asociaţia Română a Apei face apel public la autorităţile competente cu atribuţii în domeniul reglementării tarifelor la energia electrică să ia „măsuri imediate de stopare a creşterii tarifelor aplicate de furnizori, spune președintele ARA, într-un comunicat remis redacției resita.ro. În caz contrar, operatorii de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare vor fi puşi în situaţia să restricţioneze sau să întrerupă furnizarea alimentării cu apă potabilă şi, respectiv, colectarea, transportul şi epurarea apelor uzate în localităţile deservite, cu consecinţe incontrolabile asupra sănătăţii publice şi protecţiei mediului. E timpul să se intervină rapid pentru ca lucrurile să nu scape de sub control!”

 

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite