GAL Reșița angajează

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCAL REȘIȚA Mun. Reșița, Cladirea PRESTAREA, str. bld Revoluția din Decembrie nr. 1 A, et. 3, ap. 2 , jud. Caraș-Severin ANUNȚ DE ANGAJARE Asociația Grupul de Acțiune Local Reșița organizează concurs de dosare pentru ocuparea a două posturi de Evaluator proiecte – normă parțială/contract individual de muncă cu durată determinată.

Condiții de participare:

Evaluator proiecte – Cod COR 241263

• Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;

• Experienta in redactare/verificare/implementare/monitorizare proiecte POCU /POR – 5 ani;

• Bună cunoaștere a Ghidurilor POR/POCU

• Cunoștințe solide utilizare PC.

Probele de concurs sunt:

1. Selecția dosarelor

2. Interviul

Documente necesare pentru depunerea dosarului:

– scrisoare de intenție*

– curriculum vitae format Europass

– carte de identitate în copie

– diplome de studii, cursuri și alte calificări, documente care atestă nivelul studiilor solicitate

– documente justificative pentru experiența profesională (recomandări, contracte de muncă, fișe de post)

– cazier judiciar

*Scrisoarea de intenţie va conţine minim următoarele informaţii: nume, prenume, date de contact (telefon, email), motivul pentru care aplicaţi pentru acest post, argumentele care va recomanda pentru postul scos la concurs.

Dosarele se depun la sediul GAL, respectiv Reșița, Cladirea PRESTAREA, str. bld Revoluția din Decembrie nr. 1 A, et. 3, ap. 2, jud. Caraș-Severin, până în data de 25.11.2019, ora 10.00.

Selecția dosarelor se va efectua de către Comisia de Selecție organizată la nivelul GAL. Anunţul cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se va publica în data de 26.11.2019, până la ora 16.00.

Contestațiile, dacă este cazul, vor fi depuse până în data de 27.11.2019, ora 10.00, la sediul GAL, Cladirea PRESTAREA, str. bld Revoluția din Decembrie nr. 1 A, et. 3, ap. 2, urmând ca până la ora 14 acestea sa fie soluționate, moment în care va fi susținută și proba interviu.

Rezultatul final al procedurii pentru ocuparea a două posturi de EVALUATOR va fi publicat în data de 28.11.2019. Informații suplimentare sunt furnizate la nr. tel. 0730032627.

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite