Posturi scoase la concurs de IPJ Caraș-Severin. Angajări la Biroul pentru Protecția Animalelor

Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante în cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor. 

Sunt scoase la concurs un post vacant de ofițer de poliție și trei posturi vacante de agent de poliție în cadrul IPJ Caraș-Severin – Biroul pentru Protecția Animalelor, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului. Acestea trebuie să îndeplinească condițiile legale, după cum urmează: ofițer principal I, prevăzut cu gradul profesional de comisar de poliție, poziția 244/F din statul de organizare al IPJ Caraș-Severin la Biroul pentru Protecția Animalelor; agent I, cu gradul profesional de agent șef principal de poliție, poziția 244/I; agent I, cu gradul profesional de agent șef principal de poliție, poziția 244/J; agent II, prevăzut cu gradul profesional de agent șef principal de poliție, poziția 244/K din statul de organizare al IPJ Caraș-Severin la Biroul pentru Protecția Animalelor.

Pot participa la concurs candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: să aibă cetățenia română și domiciliul în România; să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă capacitate deplină de exercițiu; să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat „admis”); să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți; să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist; să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni; să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă   pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege; să nu aibă, la încadrarea ca polițist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic; să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat „admis”); dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor și/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deținute în rezervă; 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției, doar pentru candidații la postul de ofițer.

De asemenea, candidații pentru postul de ofițer de poliție trebuie să aibă studii corespunzătoare, după cum urmează: Studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din domeniile Zootehnie, Psihologie, Drept/științe juridice, Științe economice/ economic (toate specializările), Calculatoare/ informatică/ informatică aplicată; sau Studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) absolvite cu diplomă de licență într-unul dintre următoarele domenii: Științe sociale (doar domeniul de studii universitare de licență/specializarea drept) sau științe juridice, Științe economice (toate specializările), Științe inginerești (doar domeniul de studii universitare de licență zootehnie) sau științe agricole și silvice (doar domeniul de studii universitare de licență zootehnie), Științe sociale (doar domeniul de studii universitare de licență/specializarea psihologie) sau științe sociale și politice (doar domeniul de studii universitare de licență/specializarea psihologie); Calculatoare/ Informatică/ informatică aplicată. Pentru candidații la posturile de agenți de poliție, condițiile specifice de înscriere la concurs sunt enumerate aici.

Înscrierile la concurs se pot face online, la adresa de e-mail resurseumane@cs.politiaromana.ro, până în data de 28 decembrie 2020, ora 16. În următoarea zi lucrătoare ulterioară depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de la aceeași adresa, de confirmare a primirii cererii, precizându-se și numărul de înregistrare, și codul atribuit candidatului. În situația în care candidatul nu primește confirmare în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane la nr. de tel nr. de telefon 0255/502114 sau  0255/502116 pentru clarificarea situației. Iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin, cu sediul în Municipiul Reșița, Bulevardul A.I. Cuza, nr. 40, în vederea clarificării.

 

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite

No Content Available