Suntem prezenți și pe

Administrație

Primăria Reșița scutire de dobânzi

Publicat cu

pe

Primăria Reșița îi scutește de dobânzi pe cei care nu și-au plătit obligațiile fiscale restante la data de 31.12.2018. Pentru a beneficia de acestă facilitate, contribuabilii vor trebui să achite aceste sume până pe 15 decembrie 2019.

Conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 340 din data de 30.09.2019, pentru a beneficia de această facilitate, contribuabilii persoane fizice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • să achite integral debitele principale restante, inclusiv amenzi contravenționale, existente în sold până la data de 15.12.2019 inclusiv;

  • să depună cerere de scutire de la plata accesoriilor la Direcția Impozite și Taxe până la data de 15.12.2019;

  • să nu înregistreze restanțe către bugetul Municipiului Reșița provenite din chirii, redevențe sau orice alt tip de creanțe gestionate de Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița. Verificarea existenței/inexistenței unor astfel de restanțe va fi efectuată de către Direcția Impozite și Taxe.

ANUNȚ PUBLIC

Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Dalboșeț, cu sediul în comuna Dalboșeț, str. Principală, nr. 270, jud. Caraș-Severin, CIF: 41198151, Tel: 0255 243 403, email: primariadalboset@yahoo.com, organizează la sediul său, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi vacante, pentru funcțiile contractuale de: contabil – funcție de execuție / 2 posturi de muncitor necalificat – funcție de execuție. Concursul va avea loc în data de 27.11.2019 la ora 09:00 la sediul Primăriei Dalboșeț, nr.130

Reclamă

Cele mai citite

Copyright © 2019 Toate drepturile rezervate. By INC