Reșița, oraș de poveste… cu final fericit

 Reșița nu se deosebește de alte orașe monoindustriale, dezvoltate exclusiv în jurul unor societăți comerciale care la vremea lor au produs bunăstare pentru membrii comunităților respective.
           

Aceste întreprinderi aveau în proprietate clădiri, spații de locuit, case de cultură, stadioane, hale și terenuri, multe dintre ele aflate chiar în partea centrală a orașelor. După transformările economice ce au urmat anului 1989, când firmele și-au redus în mod dramatic capacitățile de producție sau chiar au intrat în faliment, terenurile, halele și clădirile lăsate în paragină de către proprietari au blocat practic dezvoltarea economică și socială a comunităților respective.
Încercările administrațiilor locale, de reabilitare, conectarea acestor obiective la serviciile comunitare și introducerea lor în proiecte ce vizau dezvoltarea orașelor, au fost permanent blocate de problema proprietății.
În Reșița, după ce s-au pierdut mult timp și nenumărate oportunități, actuala administrație a reușit să facă demersurile necesare pentru a intra în posesia unora din terenurile sau clădirile cu importanță strategică pentru oraș, iar acolo unde a reușit să elimine acest factor de blocaj primăria a demarat o serie de proiecte care au în vederea reabilitarea clădirilor, a terenurilor, conectivitatea zonelor respective la facilitățile orașului și integrarea socială a cetățenilor care locuiesc în aceste zone.
Speranțele legate de realizarea acestor obiective sunt strâns legate de capacitatea administraței de a accesa surse de finanțare europeană, dar la fel de importantă este și capacitatea cetățenilor de a manifesta deschiderea necesară pentru modificările ce apar în zonele supuse intervențiilor.
În ceea ce privește accesarea fondurilor europene putem spune că, după trei ani de activitate intensă, Reșița a reușit să depună proiecte în valoare de aprox 130 milioane euro, multe din acestea aprobate spre plată și aflate în diferite etape de implementare.
Strategia de Dezvoltare Locală  a municipiului Reșița cuprinde cinci zone urbane marginalizate, foste colonii muncitorești, aflate în zonele fostelor platforme industriale, acum dezafectate, unde locuiește o populație care în mare parte se află în risc de sărăcie sau chiar excluziune socială.

 

Teritoriul vizat de SDL este compus din:

ZUM  A Mociur 

ZUM  B Dealu Crucii

ZUM  C Traian Lalescu

ZUM  D Moara Juracek

ZUM E Colonia Baraj     

Parte din aceste zone urbane marginalizate (ZUM) sunt vizate pentru investiții finanțate de Fondul European de Dezvoltare Regională și de Fondul Social European, care finanțează proiecte dedicate populației din zonele urbane marginalizate, măsuri de incluziune socială, formare profesională, etc.

Prin implementarea acestor proiecte se urmărește, pe de o parte, recuperarea, reabilitarea și reintroducerea în circuitul economic a cel puțin 30 hectare de teren, aflate în centrul Reșiței, actiune fără de care orice încercare de igenizare și înfrumusețare a orasului nostru este sortită esecului, iar pe de altă parte se urmărește REDUCEREA NUMARULUI DE PERSOANE AFLATE IN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ.

Pentru atingerea acestor obiective se au în vedere intervenții precum:

 1. Investiţiile în clădiri, unde clădirea propusă pentru construcție/reabilitare/modernizare/dotare, obiect al proiectului, trebuie să fie de tipul:
 2. Clădiri de locuințe sociale
 3. Centre comunitare integrate (CCI) care sunt înființate și/sau funcționează conform legislației în vigoare în domeniu.
 4. Unități de invățământ preuniversitar (creșe, grădinițe, scoli primare, școli gimnaziale, etc.)
 5. Clădiri pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc. (de ex: clădiri cu destinație de: centre multifunctionale/centre de recreere si dezvoltare personala, centre de zi, cantine sociale, băi publice, centre cu activități de agrement, biblioteci, teatre, cămine culturale etc).
 6. Investitii în crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane, respectiv străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale etc.

Activitati desfășurate:

 • Extindere, amenajare, reamenajare şi dotare parcuri, scuaruri şi alte spaţii publice verzi;
 • Reamenajarea spaţiilor urbane în zonele de locuit
 • Amenajarea spaţiului ca spaţiu verde şi refacerea esteticii peisajului mai ales în cartierele/zonele cu o lipsă acută de spaţii verzi;
 • Înverzirea suprafeţelor betonate (străzi, alei)
 • Amenajarea și dotare de spaţii şi locuri urbane de odihnă, relaxare şi recreere- terenuri de sport, teren pentru fitness, locuri de joaca pentru copii, etc;
 • Lucrări de dotare și montare cu sisteme /echipamente supraveghere video sau cabine de pază.

Prin zona verde/spațiu verde se înțelege suprafaţa de teren neocupată de construcţii, destinată plantării şi creşterii vegetaţiei ierboase şi lemnoase, care are ca scop asigurarea şi îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a condiţiilor de viaţă în mediul urban, contribuind şi la înfrumuseţarea aspectului urbanistic al localităţii.

 • lucrări edilitare – extinderi, branşamente, racorduri (apă, gaze, canal, electrică, termoficare), inclusiv lucrări de refacere a pavajelor, devieri si modificari ale retelelor de utilitati deja existente
 • lucrările de construcție/reabilitare/modernizare a următoarelor utilități publice:
 • alimentare cu apă;
 • canalizarea si epurarea apelor uzate;
 • colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;
 • termoficare;
 • salubrizare , gestionarea deșeurilor;
 • iluminatul public.

 

 • Investiţii în crearea/reabilitarea/modernizarea străzilor nemodernizate de importanță secundară, inclusiv trotuare, piste pentru bicicliști, alei pietonale, căi de acces, care pot viza următoarele activități :
  • Eliberarea şi amenajarea terenului;
  • Devierea reţelelor de apă, electricitate, gaze şi canal, telefonie;
  • Amenajări pentru protecţia mediului;
  • Modernizarea şi extinderea reţelelor de utilităţi existente în corpul drumului (apă, canalizare, electricitate, gaze, telefonie, iluminat public);
  • Dotare cu mobilier urban si echipamente de supraveghere video.

 

 1. Interventii in construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserție

Întreprinderea socială de inserție este întreprinderea socială care:

 1. a) are permanent, cel puțin 30% din personalul angajat aparținând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajați să reprezinte 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților;
 2. b) are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor și șomajului prin inserția socio-profesională a persoanelor defavorizate.

O parte importantă din bugetul necesar proiectelor care vizează implementarea Strategiei de Restructurare a Zonelor Urbane Marginalizate, respectiv 7 milioane Euro, este deja aprobată, demersurile pentru atragerea acestora fiind in derulare. O altă parte importantă va fi asigurată din diferite surse de finanțare neramburasabilă (pe proiecte) și din fonduri proprii, iar acestora li se vor adăuga finanțările venite din surse private, ca urmare a unor investiții majore, despre care s-a mai vorbit, ce vor fi făcute în zona Mociur, investiții care vor transforma această zona, acum marginalizată, într-unul din centrele de atracție al orașului.

Toate aceste proiecte, cărora li se alătură cele derulate pe alte alte axe prioritare sau programe operaționale, precum și sumele obținute pentru implementarea acestora reprezintă diferența dintre un oraș care și-a acceptat condiția de victimă a transformărilor economice postdecembriste, și un alt oraș… care luptă pentru a se reinventa, folosind toate oportunitățile și resursele pe care le are, cu scopul de a-și construi un viitor demn de istoria sa.
În completarea muncii depuse de administrația orașului, dar și de o parte a mediului de afaceri, este necesar ca cetățenii să înțeleagă miza extrem de importantă a demersurilor făcute, transformându-se astfel într-un pilon de sprijin pe care trebuie să se construiască întreaga strategie de reconstrucție a Reșiței.

Aceasta este lupta pe care nu avem dreptul să o pierdem, pentru ca altfel ne pierdem șansa de a trăi și munci într-un oraș frumos și modern, care să raspundă așteptărilor noastre, ale copiilor și nepoților nostri.

Marian APOSTOL

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite

No Content Available