Riscul de abandon școlar – competențe de abordare integrată, prin formarea la standarde europene a profesorilor și a consilierilor școlari

  Prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la învățământul de calitate preocupă organizațiile europene și mondiale, care au intensificat politicile pentru integrarea copiilor, elevilor și tinerilor în programe de învățare, prin dezvoltarea relațiilor de parteneriat în cadrul comunității  educaționale și socio-profesionale.   În acest context, al promovării cooperării, al schimbului […]