Campanie cu caracter proactiv derulată de DGASPC Caraș-Severin

 

Tinerii cu vârsta de peste 17 ani din sistemul de protecție specială din Caraș-Severin vor participa astăzi, 21 septembrie, de la ora 11.00, în sala de sedințe a Consiliului Județean, la o întâlnire în care le vor fi prezentate măsurile de sprijin pe care statul le oferă.

 

Evenimentul face parte din cadrul unei campanii cu caracter proactiv derulate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Caraș-Severin, inițiată de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

 

În acelaşi timp, având în vedere semnalările din spațiul public ale unor situații ce pot reprezenta posibile încălcări ale drepturilor copilului, dar și situații de risc în care sunt implicați minorii, la acțiunile din această campanie au fost invitați să participe reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, ai Inspectoratului Județean de Poliție, ai Agenției Naționale Antidrog, ai Consiliului Elevilor și Colegiului Psihologilor, parlamentari. „Va fi creat astfel cadrul favorabil unor discuții mai ample care să includă informații relevante cu privire la prevenirea unor comportamente nocive/la risc în rândul tinerilor (consumul de droguri, absenteismul școlar, acte de violen)ă săvârșite de și asupra tinerilor/copiilor etc.) astfel încât aceştia să înțeleagă mai bine atât consecințele negative ale acestora cât și necesitatea corectării lor”, transmit reprezentanții DGASPC Caraș-Severin printr-un comunicat de presă.

 

Mesajele campaniei

 

 • Tinerii din sistemul de protecție specială beneficiază de o serie de măsuri de sprijin, de natură financiară, din partea statului, până la împlinirea vârstei de 26 de ani.

 

 • La cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacității depline de exercițiu, dacă își continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învățământ de zi, protecția specială se acordă, în condițiile legii, pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăși vârsta de 26 de ani.

 

 • Tânărul care a dobândit capacitate deplină de exercițiu și a beneficiat de o măsură de protecție specială, dar care nu își continuă studiile și nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecție specială, în scopul facilitării integrării sale sociale.

 

 • La încetarea măsurii de protecție specială, tinerii afla)i în situațiile prevăzute își pot da acordul cu privire la monitorizarea situației lor după încetarea măsurii de protecție specială și după informarea lor obligatorie de către managerul de caz cu privire la acest drept.

 

 • În ultimul an în care tinerii se află în sistemul de protectie specială, directia generală de asistență socială și protecția copilului are obligația de a-i sprijini în căutarea unui loc de muncă și a unui loc de cazare.

 

 • Serviciul public de asistență socială de la domiciliul tânărului sau, după caz, din localitatea în care acesta declară că va locui are obligația de a urmări semestrial evoluția acestuia pentru o perioadă de 2 ani.

 

 • Tinerii au dreptul, la ieşirea din sistemul de protecție specială, la o indemnizație care se acordă o singură dată, al cărei cuantum reprezintă de trei ori valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii.

 

 • Tinerii care au beneficiat de o măsură de protectie specială pot opta pentru continuarea măsurii de protectie specială sau pentru primirea unei indemnizații lunare în valoare de 4,8 ISR (2870.40 lei lunar) până la vârsta de 26 de ani, dacă fac dovada că urmează o formă de invățământ la zi sau au un loc de muncă.

 

 • Aceste drepturi au scopul de a-i sprijini în vederea asumării unei vieți independente și a unei mai bune integrări a acestora în comunitate.

 

 • Odată aleasă această opțiune, tinerii trebuie să fie conștienți cu privire la responsabilitățile pe care și le asumă, revenirea în sistemul de protecție specială nemaifiind posibilă.

 

 • Luarea deciziei privind părăsirea sistemului de proteeție specială nu poate fi luată decât în condițiile unei informări detaliate și atente a tinerilor cu privire 1a oportunități dar și responsabilități și numai după existența unor garanții privind deplina înțelegere de către aceştia a întregului context.

 

 • Mamele minore sunt de asemenea un grup vulnerabil pentru care este au fost deja adoptate o serie de măsuri de sprijin concrete, cu precădere în domeniul educației.

 

 • Informarea acestora cu privire la existența acestor drepturi este fundamentală pentru reușita scopului în care acestea au fost stabilite.

 

 • Noua legislație aprobată și recent intrată în vigoare le conferă mamelor minore o serie de drepturi de natură financiară menite să stimuleze reinserția acestora în procesul instructiv-educativ și sprijinirea lor în asigurarea unei îngrijiri de calitate a copiilor (700 lei pe durata desfașurării activităților didactice potrivit legii educației, tichete sociale pentru nou născuți în valoare de 2000 lei/nou născut, pentru asigurarea de produse de îngrijire a nou născutului).

 

„Fiecare dintre celelalte instituții invitate va avea posibilitatea de a pune în dezbatere subiecte pe care le consideră de interes pentru tinerii prezenți la întâlnire”, mai precizează reprezentanții DGASP Caraș-Severin.

 

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite

No Content Available