Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

  CONVOCARE   Administratorul unic al SC BÎRZAVA SA, societate de tip închis conform deciziei ASF nr. 2628/15.10.2015, cu sediul în Bocșa, str. Carpați nr. 5, jud. Caraș-Severin, înregistrată la ORC sub nr. J11/163/1991, CIF: RO1075915, prin decizia din data de 21.07.2021, convoacă Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor în conformitate cu Legea 31/1990, pentru data […]

AGA Aquacaraș a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe 2020

Astăzi, 15 aprilie, s-a întrunit Adunarea Generală a Acționarilor SC Aquacaraș SA, care a avut pe ordinea de zi trei puncte. Desfășurată la sediul Exploatării Reșița a companiei, ședința a avut pe ordinea de zi următoarele puncte: 1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație ai SC Aquacaraș SA; 2. Alegerea unor noi membri ai Consiliului de […]