Împrumuri pentru primăriile care nu-și pot asigura cofinanțarea proiectelor realizate cu fonduri europene

 

Unitățile administrativ-teritoriale pot contracta în acest an împrumuri de la Ministerul Finanțelor pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, termenul limită de depunere a dosarelor fiind 1 august 2023.

 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara anunță că unitățile administrativ-teritoriale pot solicita, inclusiv pentru instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, de la Ministerul Finanțelor, „contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 1.000.000 mii lei. Sumele astfel contractate pot fi utilizate NUMAI pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor”.

 

Valoarea maximă ce poate fi autorizată pentru o unitate ori subdiviziune administrativ-teritorială este de: 1.500.000 lei pentru comune; 2.000.000 lei pentru orașe; 4.000.000 lei pentru municipii, altele decât cele reședință de județ; 7.500.000 lei pentru municipii reședință de județ; 7.500.000 lei pentru județe.

 

Împrumurile se acordă în baza Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, publicate în Monitorul Oficial al României partea I nr. 319/13.04.2023, prin derogare de la prevederile art. 61. alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

 

„Fiecare unitate administrativ-teritorială care solicită contractarea unui împrumut întocmește un dosar în conformitate cu prevederile art. 3 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1398/2023. Termenul limită de depunere a dosarelor la Direcţiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice este data de 01 august 2023.”, se arată într-un comunicat de presă transmis de DGRFP Timișoara. Cu precizarea că împrumuturile pot fi contractate numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzut la art. 61, alin. (3) din Legea nr. 273/2006, și numai dacă la data depunerii dosarului UAT-ul nu are restanţe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.

 

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite