Proiectul de desegregare din cartierul Mociur, remarcat de Comisia Europeană

 

Într-un efort remarcabil de a combate sărăcia și excluziunea socială, Uniunea Europeană finanțează diverse proiecte ce vizează șansa unui nou început pentru familiile defavorizate. Astfel, în Reșița a fost finanțat un proiect ambițios de desegregare în cartierul Mociur. Acest proiect face parte dintr-un set de instrumente operaționale privind utilizarea fondurilor UE pentru investiții în locuințe sociale și servicii asociate, și a fost implementat prin Grupul de Acțiune Locală (GAL) Reșița.

 

Publicația „Social housing and beyond”  

 

Proiectul reșițean nu a scăpat din atenția publicației „Social housing and beyond” (Locuințe sociale și nu numai), redactată de Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune a Comisiei Europene. Scopul acestei publicații este de a oferi un set de instrumente operaționale pentru utilizarea eficientă a fondurilor europene destinate investițiilor în locuințe sociale și servicii asociate. Publicația prezintă modele de bune practici din mai multe țări europene și subliniază importanța abordării integrate în combaterea excluziunii sociale și promovarea incluziunii sociale prin facilitarea accesului la locuințe adecvate, educație, sănătate și servicii sociale.

 

Mociur, un exemplu de bună practică

 

Respectiva publicație a remarcat proiectul de desegregare din cartierul reșițean, Mociur, prezentându-l ca pe un model de bune practici în domeniul investițiilor în locuințe sociale. Prin implementarea acestuia, s-a demonstrat cum o abordare strategică și integrată poate transforma viețile celor mai vulnerabili membri ai comunității, oferindu-le o șansă reală la o viață mai bună.

 

Contextul general al desegregării

 

În ultimul deceniu, România s-a confruntat cu disparități semnificative în ceea ce privește creșterea economică, incluziunea socială și accesul la educație. Diferențele teritoriale între regiunile urbane și rurale au necesitat intervenții personalizate pentru a combate sărăcia și excluziunea socială. Experiența anterioară cu fondurile politicii de coeziune a evidențiat nevoia unei abordări integrate pentru a facilita accesul grupurilor defavorizate la educație, angajare, sănătate și locuințe.

 

Provocările din Reșița

 

Orașul nostru, Reșița, este prezentat de către publicația „Locuințe sociale și nu numai” ca un municipiu de dimensiuni medii din sud-vestul României, ce găzduiește cinci zone urbane marginalizate, printre care și cartierul Mociur. Acesta este situat la doar 20 de minute de mers pe jos de centrul orașului și este caracterizat de condiții de locuire precare, supraaglomerare și lipsa facilităților de bază. Majoritatea locuitorilor sunt de etnie romă, iar îmbunătățirea condițiilor de viață era imperativă.

 

 

Obiective și rezultate

 

Proiectul a avut ca scop desegregarea locuitorilor din zona Mociur prin relocarea acestora în centrul orașului și îmbunătățirea condițiilor de trai. 157 de familii au fost relocate, beneficiind de acces la apă, electricitate și încălzire. De asemenea, s-au oferit donații de mobilier și alte bunuri materiale pentru a le asigura un nou început. Suportul consultativ pentru integrarea pe piața muncii a fost esențial, cel puțin un membru din fiecare familie reușind să se angajeze.

 

Implementarea proiectului

 

„Locuințe sociale și nu numai” precizează că GAL Reșița, înființat în 2018, a jucat un rol crucial în implementarea strategiei de dezvoltare locală. Deciziile cheie au inclus alocarea locuințelor municipale și private pentru relocarea familiilor din Mociur, renovarea locuințelor vechi și a căminului școlar și instituirea unor măsuri de prevenire a riscurilor de evacuare post-relocare. O echipă dedicată a coordonat eforturile între departamentele municipale și organizațiile societății civile.

 

Lecții învățate

 

Din perspectiva publicației emise de Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune a Comisiei Europene, proiectul de desegregare din Reșița a oferit câteva lecții valoroase:

  • Implicarea tuturor administrațiilor locale și organizațiilor societății civile este esențială.
  • Participarea activă a membrilor comunității în toate etapele procesului este crucială.
  • Asistența continuă și integrată după relocare este vitală pentru succesul pe termen lung al proiectului.

 

Informații suplimentare

Pentru mai multe detalii despre proiect și impactul său în context european, accesați următoarele resurse:

Exemplul reșițean este prezentat la pagina 41.

  • https://romacivilmonitoring.eu/wp-content/uploads/ 2023/11/RCM_2023_Raport-tematic desegregare_FINAL.pdf.
  •  https://galresita.ro/.
  •  http://www.nevoparudimos.ro.
  •  Grebeldinger Daniel, manager de proiect (daniel.grebeldinger@nevoparudimos.ro).

Proiectul de desegregare din cartierul Mociur, Reșița, demonstrează cum investițiile strategice și colaborarea pot transforma viețile comunităților marginalizate, oferindu-le un nou început și o șansă la o viață demnă, mai precizează publicația respectivă.

 

 

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite

No Content Available