Școala și grădinița din Dealu Mare, modernizate cu fonduri europene

 

Unitățile de învățământ reșițene din Dealu Mare sunt reabilitate prin proiectele selectate în urma apelurilor lansate de Asociația „Grupul de Acțiune Locală Reșița” (GAL Reșița) și finanțate prin Programul Operațional Regional.

 

Conform Strategiei de Dezvoltare Locală, a GAL Reșița, au fost stabilite o serie de obiective care pot contribui la reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din Zonele Urbane Marginalizate (ZUM) ale municipiului, concomitent cu îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale și creștere economică.

 

Astfel, Grădinița Dealu Mare va avea o față nouă cu ajutorul fondurilor europene. În acest sens, 436.000 lei (dintre care 378.000 lei reprezintă fonduri nerambursabile) vor fi investiți în clădirea de 68 mp, care va fi reabilitată prin înlocuirea tâmplăriilor, termoizolarea fațadelor, refacerea grupului sanitar și a tuturor finisajelor. Se vor efectua și lucrări de consolidare, iar toate instalațiile electrice și sanitare vor fi înlocuite.

 

În plus, va fi amenajat spațiul verde din jurul clădirii, va fi montat mobilier urban și amenajat un loc de joacă cu echipament de cățărare.

 

Tot în Dealu Mare a fost alocată o finanțare de 861.083,25 de lei pentru reabilitarea școlii. În urma implementării acestui proiect, comunitatea din zona urbană marginalizată Dealu Mare va beneficia de o școală modernă, cu grupuri sanitare adaptate standardelor actuale și cu o construcție nouă care le va uni pe cele două existente.

 

De asemenea, se are în vedere restructurarea imaginii de ansamblu a imobilului, refacerea finisajelor exterioare și interioare, sistematizarea pe verticală a incintei, amenajarea curții (realizarea unui teren de joacă, plasarea mobilierului urban, îmbunătățirea spațiului verde, realizarea gardului de împrejmuire) și asigurarea cu echipamente tehnic edilitare.

 

La finalul lucrărilor școala va fi formată din:

– Corpul 1, cu funcție de scoală primară, în suprafață de 183 mp;

– Corpul 2, cu funcție de grupuri sanitare, în suprafață de 48 mp;

– Corpul 3, care va uni cele 2 corpuri de clădire existente, în suprafață de 33,2 mp.

 

Proiectul mai prevede amenajarea spațiului verde, realizarea unui teren de joacă, montarea mobilierului urban și realizarea gardului de împrejmuire.

 

Astfel, întreaga infrastructură educațională este îmbunătățită la standardul necesar dezvoltării copiilor și adolescenților din ZUM Dealu Mare, precum și adulților care vor urma cursuri de dezvoltare personală sau formare profesională.

 

Prin aceste îmbunătățiri se urmărește creșterea accesului și participării la educație a locuitorilor din zona urbană marginalizată respectivă, reducerea numărului de persoane marginalizate și creșterea coeziunii sociale a comunităților din această zonă.

 

Intervenția în reabilitarea școlii și grădiniței din Dealu Mare are un caracter integrat cu alte două intervenții finanțate prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), respectiv: 1. Formarea cadrelor didactice, atragerea de noi cadre didactice; 2. Programe de sprijin pentru recuperarea decalajelor de cunoștințe, abilități si facilitarea integrării.

 

În acest mod se echilibrează oportunitățile existente în această zonă urbană marginalizată cu cele din comunitățile dezvoltate ale municipiului, creându-se astfel premisele integrării sociale a persoanelor din zonele marginalizate.

 

Ambele proiecte sunt implementate prin Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban. Proiectele se află în perioada de implementare, data de finalizare a lucrărilor de reabilitare fiind 31 mai 2023.

 

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite

No Content Available