Bani pentru împăduriri. Cererile de sprijin financiar se pot depune începând din 15 septembrie

 

Începând de mâine, 15 septembrie, la Centrul Județean Caraș-Severin al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură se pot depune cererile de sprijin financiar pentru înfiinţarea de plantaţii forestiere și realizarea de trupuri de pădure şi perdele forestiere de protecţie. Finanțările se acordă în baza schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

 

„Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari că, în perioada 15 septembrie 2021 – 28 februarie 2022, se primesc Cereri de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat «Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite» (sesiunea 6/2021), aferentă Măsurii 8, Submăsura 8.1 «Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite», din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Alocarea financiară pentru sesiunea 6/2021 este de 6.537.930 euro”, informează APIA, printr-un comunicat transmis azi presei. Completarea Cererii de Sprijin se realizează online şi se depune pe suport de hârtie la Centrele Judeţene APIA sau al Municipiului Bucureşti.

 

Potenţialii beneficiari trebuie să parcurgă următoarele etape premergătoare depunerii cererii de sprijin: identificarea cu sprijinul APIA a suprafeţelor care urmează a fi împădurite; elaborarea proiectului tehnic de împădurire de către persoane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate (costurile aferente acestor servicii se vor plăti la prima cerere de plată); obţinerea avizului Gărzii Forestiere pentru proiectul tehnic de împădurire; în vederea avizării, proiectul tehnic de împădurire se depune la Garda Forestieră cu cel puţin 10 zile înainte de încheierea perioadei de depunere a cererilor de sprijin la APIA. Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în schema de ajutor de stat şi detaliate în Ghidul solicitantului.

 

„Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două prime, după cum urmează: Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere (Prima 1), care acoperă inclusiv costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire – acordată pentru toţi beneficiarii schemei; primă anuală (Prima 2), pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi – acordată în funcţie de categoria de beneficiar şi tipul de teren”, se mai arată în comunicatul APIA.

 

Beneficiarii schemei pot fi deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi formele asociative ale acestora. Deţinătorii de terenuri agricole şi neagricole proprietate a statului şi/sau deţinătorii de terenuri agricole şi/sau neagricole proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale sau asociaţii ale acestora beneficiază numai de sprijinul acordat în baza Primei 1.

 

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite