Consorțiul Universitaria cere modificarea sistemului de finanțare a învățământului superior

 

Reprezentanții Consorțiului Universitaria, alcătuit din Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, Academia de Studii Economice din București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara, s-au reunit în format online, la sfârșitul săptămânii trecute, având o agendă structurată pe teme actuale ce vizează politicile educaționale din învățământul superior.

 

Cei peste 65 de participanți ai celor cinci mari universități – rectorii, președinții Senatului universitar, prorectorii, alți membri ai Consiliilor de administrație, reprezentanți ai organizațiilor studențești și ale celor sindicale – au formulat propuneri de măsuri concrete pentru recunoașterea și stimularea reală a performanței în universitățile românești și au făcut schimb de bune practici în perspectiva anului universitar 2021-2022.

 

Participanții au salutat recenta inițiativă a Ministerului Educației, propusă în repetate rânduri de Consorțiul Universitaria, cu privire la implementarea unui program de finanțare a cercetării în învățământul superior în baza unor criterii transparente și obiective, care să stimuleze universitățile performante și prezente în ierarhiile și clasamentele internaționale recunoscute. Membrii Consorțiului consideră că inițiativa trebuie permanentizată și dublată de o finanțare dintr-un program analog acestuia pentru susținerea funcționării infrastructurii de cercetare existente și a resursei umane implicate, astfel încât universitățile să-și poată propune și proiecte pe termen mediu și lung pentru dezvoltarea cercetării universitare.

 

Pe de altă parte, „Consorțiul Universitaria atrage atenția decidenților asupra necesității imperioase de îmbunătățire a sistemului de finanțare prin calcularea costului real pe student și asigurarea unui sistem echilibrat de cuantificare a indicatorilor relativi și absoluți, luați în calcul la fundamentarea finanțării suplimentare. Aceste măsuri sunt necesare în vederea susținerii creșterii calității educației academice românești în strânsă relație cu bunele practici din spațiul academic internațional”, arată echipa de comunicare a Consorțiului Universitaria.

 

Suplimentarea locurilor finanțate de la buget în funcție de cerințele pieței muncii

 

Pentru întărirea cooperării universitare, dar și pentru diversificarea ofertei academice, corelată cu dinamica pieței muncii, universitățile membre ale Consorțiului au decis organizarea în comun a unor programe academice, inclusiv cu dublă diplomă și/sau utilizarea sistemului de microcredite, precum și utilizarea împreună a bazelor de practică pe care le acestea le dețin.

 

De asemenea, participanții la reuniune susțin reprezentarea corespunzătoare a Consorțiului și a domeniilor universităților membre în toate structurile de conducere ale consiliilor consultative din întregul sistem educațional românesc, precum și cel de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI), care să asigure fluidizarea relațiilor dintre universități, institutele naționale de CDI, institutele Academiei Române, dar și cu reprezentanții mediului privat, care derulează activități în domeniul CDI. „Cele cinci mari universități membre ale Consorțiului solicită revizuirea domeniilor prioritare în noul context național și european și corelarea acestora cu cerințele actuale și viitoare ale pieței muncii și, implicit, acordarea suplimentară a locurilor finanțate de la buget pe aceste domenii”, transmit reprezentanții Consorțiului.

 

În perspectiva pregătirii procesului didactic pentru anul universitar 2021-2022, membrii Consorțiului Universitaria reiterează și vor promova importanța vaccinării cadrelor didactice, a studenților și personalului didactic-auxiliar și nedidactic din universități, astfel încât să poată decide revenirea în condiții cât mai sigure în amfiteatre, săli de seminar, cămine, etc. În același timp, cele cinci mari universități atrag atenția asupra necesității adaptării legislației privind modul de organizare a învățământului superior la condițiile post-pandemie, valorificând experiențele pozitive din perioada organizării online a activităților didactice.

 

Consorțiul Universitaria este o structură unitară, cu o istorie și experiență comună de peste zece ani, care intenționează să-și consolideze în continuare poziția pe piața națională și internațională a învățământului universitar, se mai precizează în comunicatul de presă remis redacției resita.ro de către reprezentanții Consorțiului Universitaria, din care face parte și Centrul Universitar UBB din Reșița.

 

 

 

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite