Firmele care lucrează cu substanțe toxice, în atenția inspectorilor de muncă din Caraș-Severin

 

Conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraș-Severin atrage atenția angajatorilor că împiedicarea accesului inspectorilor de muncă în spaţiile de lucru sau de desfăşurare a operaţiunilor cu substanţe şi preparate toxice ori refuzul de a pune la dispoziţie datele şi documentele solicitate de către aceștia se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv de la 20.000 lei la 60.000 lei pentru persoanele juridice.

 

Conform Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, producătorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii și exportatorii sunt obligați să furnizeze inspectoratului teritorial de muncă (ITM) pe raza căruia își desfășoară activitatea, înainte de începerea acesteia, lista cu substanțele și preparatele chimice periculoase pe care le vor deține, cu precizarea categoriei din care fac parte, care pot pune în pericol sănătatea angajaților în mediul de muncă. În acest context, inspectorul-șef al instituției cărășene, Iancu Panduru, precizează că, de la începutul anului până în prezent, 19 angajatori au depus la ITM Caraș-Severin lista cu substanțele și preparatele chimice periculoase.

 

În ceea ce privește instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă, arată șeful ITM, „fiecare angajator are obligația de a asigura ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, adaptată evoluției riscurilor sau apariției unor noi riscuri, periodică și ori de câte ori este necesar. În același timp, angajatorul are obligaţia ca, ţinând seama de natura activităţilor din întreprindere şi/sau unitate, să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă. Totodată, pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului, inclusiv promovarea unor metode alternative pentru evaluarea pericolelor pe care le prezintă substanțele precum și libera circulație a substanțelor pe piața internă, angajatorul va respecta prevederile Regulamentului nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)”.

 

Pentru neîndeplinirea obligației privind instruirea lucrătorilor sau evaluarea riscurilor, legea securității si sănătății în muncă prevede amenzi de până la 8.000 lei. Amenzi de la 5.000 lei la 10.000 lei, mai precizează Iancu Panduru, sunt prevăzute și pentru nerespectarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substanţelor ori preparatelor chimice periculoase şi a deşeurilor rezultate, respectiv prevenirea prezenței peste limitele maxime admise a agenţilor chimici, fizici sau biologici, precum şi suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman.

 

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite