În pragul „exmatriculării” de drept din Consiliul Județean, pesediștii cu chiulangită cronică vor să le fie motivate absențele de către diriginte!

 

Secretarul general al județului Caraș-Severin, Darian Ciobanu, a făcut și ieri, în plenul Consiliului Județean, slalom uriaș printre articole de lege. După ce a arătat că la precedenta ședință, absentând a treia oară în ultima lună, opt consilieri județeni s-au pus în situația de a-și pierde mandatele, în finalul tiradei sale acesta a făcut jocul chiulangiilor! Cu legea pe (lângă) lege călcând…

 

Apoliticul secretar general al județului nu a vrut să se pună rău cu pesediștii, mai cu seamă acum, când aceștia au preluat frâiele guvernării prin Marcel Ciolacu. Așa se face că Darian Ciobanu și-a permis să nu semneze procesul-verbal al ședinței CJ din 16 iunie, care nu a avut loc din lipsă de cvorum. Opt dintre consilierii județeni, toți din arcul grupării ce gravitează în jurul PSD, absentaseră nemotivat și la ședințele din 15 mai și 25 mai 2023, care nu s-au putut ține tot din lipsă de cvorum, astfel că situația era clară. Pentru cele trei absențe nemotivate, cei opt ar urma să-și piardă de drept mandatele de consilieri județeni.

 

La ședința de ieri, 20 iunie, în cadrul căreia erau propuse, printre altele, opt proiecte de hotărîri privind încetarea mandatelor celor opt consilieri județeni, în frunte cu liderul informal al acestora Ioan Crina, Darian Ciobanu a lăsat impresia la început că va respecta litera legii. După ce i-a ascultat pe pesediștii care se plângeau că mai au și alte treburi, nu doar participarea la ședințele CJ convocate de președintele Romeo Dunca, Ciobanu a subliniat că prezența aleșilor județeni la ședințe este obligatorie: „Mă văd obligat să recapitulăm obligația, și nu facultatea (sic!, n.r.), alesului local privitoare la prezența în cadrul ședințelor. O să citez art. 180, alin. 2 și 3, Cod administrativ, conform căruia prezența consilierilor județeni la ședințele Consiliului Județean este obligatorie. Articolul 221: consilierii județeni nu pot lipsi de la lucrările Consiliului Județean, cu excepția situațiilor prevăzute în regulament. Prezența fiind obligatorie, cu excepția cazurilor când aceștia absentează motivat”.

 

Iar apoi a arătat când poate fi considerată o absență motivată. „Conform art. 137 alin. 2, la care ne trimite art. 180 alin. 3, absența este considerată motivată dacă a intervenit din cauza: unei boli care a necesitat spitalizarea, unei stări de sănătate pentru care s-a eliberat certificatul de concediu medical, unor deplasări în străinătate, unor evenimente de forță majoră în cazul decesului soțului/soției consilierului județean, a unei rude până la gradul al doilea, concediu de odihnă. Un alt motiv ca să motivăm o absență nu există”, a explicat Ciobanu.

 

Or, în cazul de față, a subliniat secretarul general al județului, adresându-se direct chiulangiilor, „raportat la diligențe, nici președintele și cu atât mai puțin eu nu aveam cunoștință de motivația dvs. Motivație adusă postfactum, în condițiile în care prevederile art. 137 alin. 4 și 5 prevăd următoarele: consilierii locali sunt obligați să-și înregistreze prezența în evidența ținută de secretarul general al UAT-ului. Și cel mai important articol, 137 alin. 5, spune în felul următor: consilierul local (sau județean) care nu poate lua parte la ședință este obligat, și subliniez de 100 de ori, este obligat să aducă această situație la cunoștința secretarului general al UAT. Iar cu mine nu ați avut nicio corespondență! E-adevărat, astăzi (marți, 20 iunie, deci la patru zile de la a treia absență!, n.r.) am primit o serie de motivări, dar absența trebuie anunțată ex ante (în prealabil, înainte de eveniment, n.r.), diligența trebuie s-o faceți cu mine exclusiv, așa dictează legea și așa dictează regulamentul nostru!”.

 

CITEȘTE ȘI: Lovitură decisivă dată de Romeo Dunca pesediștilor chiulangii din Consiliul Județean!

 

După ce a menționat, așadar, că absența motivată trebuia anunțată înaintea ședinței din 16 iunie, și că doar unul dintre cei opt l-a sunat ca să-i spună că întârzie, și acela pe motiv de… trafic aglomerat – ceea ce, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al CJ, tot absență nemotivată este, domnule Lucian Ionescu! –, Darian Ciobanu a schimbat brusc macazul. A lăsat deoparte prevederile legale, care îl obligau să semneze procesul-verbal al ședinței trecute, și a declarat: „Am ajuns într-o postură nefericită, de aceea eu stărui să nu aprobăm procesul-verbal în forma în care l-am fundamentat pentru că nici n-am apucat să mă uit pe motivațiile aduse de consilierii județeni, nu știu care dintre ședințele la care au lipsit vizează. Era un număr de 8 consilieri care aveau 3 absențe la 3 ședințe. (…) Sens în care procesul-verbal al ședinței din 16 iunie o să-l aprobăm la ședința ordinară din 26 sau 28 din iunie”.

 

Secretarului general i s-a pus, dinspre grupul liberalilor, întrebarea firească – de ce nu a semnat procesul-verbal încheiat cu ocazia ședinței din 16 iunie? Iar Darian Ciobanu a răspuns bătând câmpii cu grația unui jurist care aplică legea la fără frecvență. Iată ce a putut ieși din puțul gândirii juristului-șef al județului: „Procesul-verbal e în plină dinamică, n-am știut de motivări, care s-au adus astăzi (ieri, n.r.)”. Proces-verbal, carevasăzică, în plină dinamică! Deci un proces-verbal care trebuia întocmit vineri, 16 iunie, în baza celor constatate la acea dată, și nu când vor pesediștii chiulangii, s-ar afla, potrivit juristului Darian Ciobanu, „în plină dinamică” patru zile mai târziu, marți, 20 iunie! Sub acest pretext, secretarul general nu l-a semnat, propunând să fie aprobat într-o altă ședință CJ! Și nu la ședința de ieri, din 20 iunie, așa cum ar fi trebuit să se întâmple dacă Ciobanu respecta litera legii – Codul administrativ (art. 138 alin. 15): „La începutul fiecărei ședințe, secretarul general al unității administrativ-teritoriale supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare.”

 

Legea nu lasă loc, astfel, niciunei „dinamici” inventate de Darian Ciobanu pentru a face – evident, curat întâmplător – jocul aleșilor județeni pasibili de a-și pierde mandatele pentru absențe repetate. Prin neaprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare, cea din 16 iunie, proiectele de hotărâre privind încetarea celor opt mandate de consilieri județeni „sunt premature”, a subliniat Ciobanu, dând astfel peste cap planurile liberalilor care își făcuseră iluzia că legea va fi respectată și că procesul-verbal va fi aprobat în ședința de ieri, prima de după aceea din 16 iunie.

 

Dar juristul-șef nu s-a oprit aici. Referindu-se la adeverințele (medicale sau de concediu) aduse de pesediști pentru motivarea absențelor, „motivații” pe care spunea că nu a apucat să le citească, Darian Ciobanu și-a permis chiar aroganța de a se antepronunța. „N-am căderea să cenzurez cu doctorul (certificatele medicale, n.r.), cu locul de muncă (la concedii de odihnă invocate abia ieri, n.r.), eu le iau ca pe un dat, până la proba contrarie le consider viabile, veridice”, a anunțat secretarul general, lăsând deci de înțeles că, din punctul său de vedere, absențele acoperite cu astfel de certificate sau adeverințe justificative vor fi considerate motivate. Ce a uitat să spună Darian Ciobanu este că, până la începerea ședinței de ieri, aduseseră motivări doar patru dintre cei opt consilieri județeni! Deci, dacă ar fi semnat chiar și acel „proces-verbal dinamic”, dirigintele secretar general ar fi recunoscut sub propria semnătură că patru consilieri județeni aveau absență nemotivată. Consecința fiind că, aflându-se la a treia „nemotivată” la tot atâtea ședințe care nu au avut cvorum, cei patru chiar riscau „exmatricularea” din CJ!

 

Mai mult decât atât. Darian Ciobanu consideră că nu sunt întrunite cumulativ toate elementele stipulate în Codul administrativ care duc la încetarea de drept a mandatului de consilier județean și prin prisma faptului că, țineți-vă bine!, absențele s-au făcut într-o lună, și nu în trei luni! Reamintim, Codul administrativ prevede că „încetarea de drept” a calității de consilier județean se produce odată cu „lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfășurării, în condițiile legii, a ședințelor ordinare și/sau extraordinare”. Pentru Darian Ciobanu, dacă absentezi de 3 ori într-o lună nu înseamnă că ai absentat și de 3 ori în 3 luni! După logica lui juridică, ar trebui așteptat încă două luni pentru a vedea dacă ai absentat de 3 ori în intervalul la care face trimitere Codul administrativ! Marelui specialist în științe juridice nu i-a dat prin cap, de bună seamă, că termenul de 3 luni s-ar putea împlini la fel de bine și la data ultimei ședințe fără cvorum, dacă alegem ca interval de referință perioada 17 martie – 16 iunie. Perioada fiind de 3 luni și incluzând toate cele trei ședințe fără cvorum, din 15 mai, 25 mai și 16 iunie. Dar te pui cu raționamentul unui jurist care a ajuns să se comporte ca un avocat al chiulangiilor din forul deliberativ al județului? Acolo unde aceștia au fost trimiși de cărășeni ca să ia decizii în numele lor prin prezența la ședințe, și nu absentând repetat pentru a se justifica apoi cu motivări ca la școală.

 

P.S. Avem și o întrebare pentru dirigintele secretar general. Până când pot aduce motivări consilierii județeni pentru absențele cumulate în timpul mandatului de patru ani? Până la încheierea cărui an școlar?

 

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite