Încă trei APELURI lansate de Asociaţia GAL Reşiţa. Miza totală: 1.385.000 de euro!

APELURI FIŞE DE PROIECT

lansate de Asociaţia GAL Reşiţa pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

 

Grupul de Acțiune Local Reșița anunță lansarea în data de 12.03.2021 a următoarelor apeluri de fişe de proiect:

1.  POCU/GAL REŞIŢA/2021/5/2/Educație și cultură. Suma totală alocată prezentului apel este de 310.000 euro.

2.  POCU/GAL Reșița/2021/5/3/Integrare, servicii socio-medicale și sport, voluntariat. Suma totală alocată prezentului apel este de 920.000 euro.

3.  POCU/GAL REŞIŢA/2021/5/4/Facilitare comunitară, asistență juridică și campanii de voluntariat. Suma totală alocată prezentului apel este de 155.000 euro.

Aceste apeluri se adresează următorilor solicitanţi eligibili:

  • Autorităţi publice locale şi unităţi cu personalitate juridică aflate în coordonarea / subordonarea acestora.
  • Furnizori acreditaţi de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă – acreditaţi în conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 277/21.03. 2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Furnizori autorizați de formare profesională – autorizaţi în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Centre autorizate de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Asociaţii şi fundaţii – persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonanţei Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Întreprinderi sociale de inserţie – persoane juridice atestate conform Legii nr. 219 /2015 privind economia socială, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Angajatori – persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr. 31/16.11.1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Pentru fişele de proiect POCU, toate categoriile de entităţi eligibile menţionate pot participa în cadrul fişei de proiect atât ca beneficiar unic, cât şi în parteneriat cu oricare dintre categoriile de entităţi eligibile în funcţie de specificul intervenţiei.

Dosarul fișei de proiect se depune în format fizic la biroul GAL Reșița situat în Bd. Al. I. Cuza nr. 20, parter (Blocul Fetelor – vizavi de Colegiul National Traian Lalescu), începând cu data de 12.03.2021, ora 08.00, urmând ca perioada de depunere să se încheie în data de 28.04.2021, ora 12.00.

Dosarul va fi introdus într-un plic închis ce va avea pe exterior informaţiile referitoare la numărul apelului de fişe de proiect, numele solicitantului, titlul fişei de proiect și o adresă de înaintare.

Programul de depunere este: luni-vineri, în intervalul orar 8.00-12.00.

Dosarul fişei de proiect se va întocmi cu respectarea prevederilor din GHIDUL SOLICITANTULUI, specific fiecăruia dintre apelurile lansate.

Pentru informații suplimentare, cei interesați pot accesa site-ul GAL, https://galresita.ro/ghiduri-pocu

 

MANAGER,

Cristina Truță

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite

No Content Available