Lansarea proiectului „Servicii integrate pentru consolidarea deprinderilor de viață independentă și integrarea socio-profesională a copiilor și tinerilor din Caraș-Severin”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Caraș-Severin, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Caraș-Severin, anunță lansarea proiectului „Servicii integrate pentru consolidarea deprinderilor de viață independentă și integrarea socio-profesională a copiilor și tinerilor din Caraș-Severin”, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Componenta 1, „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie specială – Regiuni mai puţin dezvoltate, Axa Prioritară 4 Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Cod proiect 135007.

Obiectivul general al proiectului constă în integrarea socio-profesională a copiilor și tinerilor instituţionalizaţi, dar și a tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie în ultimii patru ani, prin măsuri, ocupaţionale, de sprijin financiar și servicii comunitare integrate. Prin obiectivul și activităţile sale, proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al programului, respectiv se va reduce numărul de copii şi tineri plasaţi în instituţii prin furnizarea de servicii la nivelul comunităţii și va creşte numărul tinerilor care părăsesc sistemul instituţionalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiţi pentru a avea o viaţă independentă.

Implementarea proiectului va genera următoarele beneficii:

  • creşterea şi optimizarea condiţiilor de viaţă pentru locuitorii apartamentelor;
  • formarea de abilităţi personale care vor fi folosite în depăşirea unor crize ulterioare;
  • identificarea nevoilor sociale și stabilirea priorităţilor de intervenţie prin serviciile promovate prin proiect;
  • antrenarea beneficiarilor în diverse activităţi sociale pentru prevenirea marginalizării sociale a acestora;
  • asistarea, protejarea și îndrumarea tinerilor care nu au posibilitatea să-și asigure nevoile sociale, să-și dezvolte și îmbunătăţeascăpropriile capacităţi și competente sociale.

Rezultate:

  • 36 copii și tineri instituţionalizaţi și 65 tineri care au părăsit sistemul de protecţie își vor consolida deprinderile de viață independentă prin oferirea de servicii comunitare integrate;
  • 62 copii și tineri vor beneficia de facilități pentru a se integrarea pe piaţa muncii;
  • 48 tineri vor beneficia de sprijin financiar pentru asigurarea unei locuinţe și  vor beneficia de plata utilităţilor;

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 în valoare de 4.730.080,18 lei, din care 4.020.568,14 lei valoarea eligibilă nerambursabilă. Durata de implementare este de 32 luni.

Informații suplimentare pot fi solicitate la numerele de telefon 0255217048/0255224302 – Lucian LOTOROȘANU – manager de proiect.

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Caraș-Severin

 

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite

No Content Available