Ministrul Marcel Vela: „În curând, ne vom apropia de normalitate”. Până atunci, Ordonanța militară 10!

Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, a anunțat azi adoptarea Ordonanței militare nr. 10/2020, privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19. Măsurile prevăzute în acest nou act normativ stabilesc, printre altele, noi intervale orare în care este permisă circulația persoanelor vârstnice.

Persoanele în vârstă de peste 65 de ani vor putea circula între orele 7.00 şi 11.00 şi între orele 19.00 şi 22.00 cu o declaraţie pe proprie răspundere completată, a anunţat ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela.

Circulaţia va fi permisă în afara locuinţei sau a gospodăriei – indiferent de intervalul orar – pentru persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani dacă acestea se deplasează în interes profesional.

„Pot să se deplaseze în situaţia în care au nevoie de asistenţă medicală, care nu poate fi amânată sau efectuată de la distanţă, folosind mijloace de transport. De asemenea, pot face deplasări pentru activităţi agricole sau pentru comercializarea produselor agroalimentare”, a spus Vela.

Relaxarea restricțiilor, graduală

„Relaxarea de după 15 mai va fi graduală, iar după această dată va trebui să fim cu atât mai responsabili în respectarea regulilor”, a subliniat Vela, în contextul prezentării Ordonanţei militare nr. 10.

Ministrul a arătat că, deşi se apropie data de 1 mai, iar vremea va fi frumoasă, este momentul de a analiza priorităţile, iar oamenii să îşi dea seama ceea ce contează cu adevărat – sănătatea şi protejarea celor dragi. „Vă asigur că Ministerul Afacerilor Interne şi toate structurile partenere nu se vor relaxa în această perioadă. Sunt sigur că veţi da dovadă în continuare de responsabilitate, de implicare, de solidaritate şi de patriotism”, le-a transmis ministrul de Interne românilor.

Marcel Vela a subliniat că obligaţiile respectate acum conduc în viitor către o singură concluzie – normalitate. „Comportamentul dumneavoastră de până acum a fost şi este unul responsabil, ceea ce ne face să credem că, în curând, ne vom apropia de normalitate. Ministerul Afacerilor Interne vă este partener, luptă alături şi pentru dumneavoastră împotriva noului coronavirus. Ştiu că a fost greu, ştiu că ne este greu, dar cu toţii avem acelaşi obiectiv: să întărim protecţia în faţa acestui inamic ce a pus o întreagă planetă în faţa unei mari provocări”, a declarat Vela.

Iată textul integral al ordonanței militare adoptate azi de ministrul Afacerilor Interne:

Ordonanța militară nr. 10 din 27.04.2020

„Art.1 – (1) Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara
locuinței/gospodăriei, este permisă numai în situațiile prevăzute mai jos.
(2) Indiferent de intervalul orar, circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65
de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă strict pentru următoarele motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile
de desfășurare a activității profesionale și înapoi, precum și în condițiile art.1 alin.(1), (2) și (5) din Ordonanța militară nr.8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la
distanță, inclusiv tratamentele oncologice planificate, dializă etc., folosind mijloacele de
transport în comun, mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat;
c) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
d) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse
agroalimentare.
(3) În intervalele orare 07.00-11.00 și 19.00-22.00 circulația persoanelor care au
împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă strict pentru
următoarele motive:
a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale
persoanelor și animalelor de companie/domestice, inclusiv deplasarea în condițiile art.1 alin.(3) și (5) din Ordonanța militară nr.8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
b) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea unui minor, asistența
altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;
c) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică
individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.
(4) Pentru verificarea motivului deplasării în situațiile prevăzute la alin. (2) și (3), se
aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 4 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.
(5) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.2 – (1) Operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă
necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în perioada stării de urgență își vor organiza programul de lucru pentru a facilita și a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalele orare 07.00-11.00 și 19.00-22.00.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.3 – (1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori
economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 28 aprilie 2020, până la data de 11 mai 2020, inclusiv.
(2) Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Austria, Belgia, Confederația
Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Turcia și Iran și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 13 zile, începând cu data de 2 mai 2020, până la data de 14 mai 2020, inclusiv.
(3) Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Italia și din această țară către
România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 12 zile, începând cu data de 3 mai 2020, până la data de 14 mai 2020, inclusiv.
(4) Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Franța și Germania și din aceste
țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 10 zile, începând cu data de 5 mai 2020, până la data de 14 mai 2020, inclusiv.
(5) Măsurile prevăzute la alin. (1) – (4) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave
de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, servicii tehnice, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.
Art.4 – (1) Pe durata stării de urgență, trimiterile poștale înregistrate pot fi predate
destinatarilor de personalul C.N. Poșta Română S.A. prin introducerea în cutia poștală sau, în lipsa acesteia, prin afișare la adresa destinatarului, cu excepția actelor de procedură.
(2) C.N. Poșta Română S.A. îi revine obligația stabilirii cadrului instituțional și
răspunderea pentru modul în care se desfășoară activitatea prevăzută la alin.(1).
(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.5 – La data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al
României, își încetează aplicabilitatea:
a) prevederile art. 2 și art. 3 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de
prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 24 martie 2020;
b) prevederile art. 1 și art. 2 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de
prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 29 martie 2020.
Art.6 – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei
ordonanțe militare:
a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile prevăzute
la art. 1;
b) Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția locală și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, pentru măsura prevăzută la art. 2;
c) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsura
prevăzută la art. 3;
(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1 – 3 atrage răspunderea disciplinară,
civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin. (1) este împuternicit să constate
contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.
Art.7 – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin
mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul
prezentei ordonanțe militare”.

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite