Ordinul de plată multiplu electronic

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timişoara informează instituțiile publice și agenții economici din zona de vest a țării că se va introduce un nou instrument pentru efectuarea de plăți de la Trezoreria Statului, și anume ordinul de plată multiplu electronic.

Acesta va putea fi utilizat atât de către instituțiile publice, cât și de către operatorii economici și alte entități decât instituțiile publice.

Pentru a pregăti și utiliza acest instrument în cel mai scurt timp de la apariția ordinului ministrului Finanțelor, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timişoara precizează că este necesar a fi cunoscute următoarele:

 • Instituțiile publice
  „Persoanele din cadrul instituțiilor publice care semnează ordinul de plată multiplu electronic (OPME) (doua semnături electronice) trebuie să fie înrolate în sistemul național de raportare Forexebug și să corespundă cu cele aprobate în fișa specimenelor de semnături depusă la unitatea trezoreriei statului prin care își gestionează bugetul propriu.
  În cazul în care persoanele care semnează OPME nu sunt înrolate în sistemul național de raportare Forexebug, vă rugăm să faceți demersurile necesare înrolării acestora”.
 • Operatorii economici şi alte entități
  „Persoanele din cadrul operatorilor economici și altor entități decât instituții publice care semnează Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) (o singura  semnătură electronică) trebuie să fie înrolate în Spațiul Privat Virtual (SPV) ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit pentru aceștia și să corespundă cu cele aprobate în fișa specimenelor de semnături depusă la unitatea trezoreriei statului prin care aceștia își desfășoară activitatea.
  Aceștia vor trebui să completeze o nouă Fișă de specimene care să conțină și informațiile referitoare la codul numeric personal/număr de identificare fiscală. La solicitare, modelul fișelor vor fi transmise spre completare în format electronic.
  Operatorii economici și alte entități pot utiliza Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) numai în cazul în care decid că plățile pot fi efectuate prin utilizarea unei singure semnături”.

Utilizarea OPME a fost reglementată prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1819/21.03.2020 pentru modificarea şi completarea art. 6^1 din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 246/2005, precum şi pentru completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017, transmite Compartimentul Comunicare al DGRFP Timișoara.

 

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite

No Content Available