Programul „Anghel Saligny”: Județul Caraș-Severin primește peste 1,3 miliarde de lei pentru apă, canalizare, drumuri și poduri

 

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a anunțat, astăzi, finalizarea repartizării pe județe a sumelor alocate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. În total, cele 41 de județe și municipiul București vor primi 52,5 miliarde de lei.

 

Din suma totală de 52,5 miliarde de lei disponibilă în cadrul Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” – ce are drept obiective reducerea disparităților economice și sociale –, județului Caraș-Severin i-au fost alocate 1.341.268.793 de lei, bani ce vor fi utilizați de unitățile administrativ-teritoriale din județ – Consiliul Județean, cele două municipii, șase orașe și 69 de comune – pentru proiecte de infrastructură.

 

Cea mai mare parte din sumă – 766.439.310 de lei – a fost alocată pentru investiții în infrastructura rutieră a județului: drumuri județene; drumuri de interes local – drumuri comunale, drumuri publice din interiorul localităților; variante ocolitoare ale localităților; poduri; podețe; pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice. Alte 574.829.483 de lei au fost alocate pentru alimentări cu apă și stații de tratare a apei și sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale.

 

Reprezentanții Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației au explicat care a fost modul de calcul în baza căruia s-a făcut alocarea banilor pe județe: „Pentru alocarea pe cele două domenii: – alimentare cu apă și sisteme de canalizare, respectiv drumuri publice – s-a folosit o medie ponderată, cuprinzând următorii indicatori: 50% – ponderea numărului unităților administrativ-teritoriale la nivel național; 15% – ponderea populației fiecărui județ în total populație; 15% – indicatori statistici publicați în baza de date TEMPO de către Institutul Național de Statistică, din care rezultă necesarul de infrastructură în domeniile drumurilor publice, alimentării cu apă, sistemelor de canalizare; 20% – capacitatea financiară a unităților administrativ-teritoriale”.

 

Pentru județul Caraș-Severin, acești indicatori sunt:

 

  1. Procentul numărului unităților administrativ-teritoriale din județ din numărul unităților administrativ-teritoriale la nivel național (fără municipiul București): 2,421% – 77 de unități administrativ-teritoriale;

 

  1. Procentul populației fiecărui județ în total populație (fără municipiul București): 1,532% – 266.283 locuitori;

 

  1. Indicatori statistici publicați în baza de date TEMPO-Online de către Institutul Național de Statistică din care rezultă necesarul de infrastructură (fără municipiul București):

 

  • în domeniile alimentării cu apă și sistemelor de canalizare: 2,354% – populația care nu e deservită de sistemul public de alimentare cu apă/canalizare;
  • în domeniul drumurilor publice: 1,625% – drumuri județene și comunale nemodernizate;

 

Necesarul de infrastructură în domeniile alimentării cu apă, sistemelor de canalizare și drumurilor: 1,99% – medie nevoi (apă, canalizare, drumuri);

 

  1. Capacitatea financiară a unităților administrativ-teritoriale (fără municipiul București) – pentru calcul a fost luat în considerare inversul impozitului pe venit colectat în anul 2020, în mii lei: 4,122% – impozitul pe venit colectat în anul 2020 în sumă de 167.595.543 lei.

 

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite

No Content Available