RELAXARE! Noile măsuri antiCOVID-19, valabile din 15 mai 2020

Institutul Naţional de Sănătate Publică a postat propunerea privind setul de măsuri de relaxare care vor fi aplicate după ridicarea stării de urgenţă, deci începând din data de 15 mai 2020.

Documentul integral poate fi consultat pe pagina de web a INSP, www.insp.gov.ro, secţiunea Comunicate, sau aici. Măsurile propuse se află de acum în dezbatere publică. Iată câteva dintre măsurile care ar putea intra în vigoare la 15 mai 2020:

Reguli de organizare și desfășurare a activităților de îngrijire personală în spațiile special destinate

1. Prin activitatea de îngrijire personală se înțelege activitatea desfășurată în spații
special destinate pentru frizerie, coafură, manichiură, pedichiură și cosmetică.
2. Accesul la aceste servicii se realizează cu programare prealabilă, astfel încât să nu existe persoane în așteptare în interiorul incintei, asigurându-se o suprafață
minimă de 4 mp pentru fiecare client și o distanță minimă de 2 m, între oricare 2
persoane apropiate;
3. La efectuarea programării, clientul va fi informat asupra faptului ca accesul în
interiorul incintei se va realiza doar după verificarea temperaturii, care nu trebuie
să depășească 370, sub rezerva absenței simptomelor virozelor respiratorii și cu
dezinfecția mâinilor. Operatorul economic are obligația de a pune la dispoziție
materialele și substanțele necesare.
4. Personalul angajat are obligația de a purta în permanență mânuși și mască, iar
după fiecare client se va proceda la dezinfectarea instrumentarului și suprafețelor
de lucru.
5. Măștile de protecție utilizate de personal vor fi schimbate la un interval de cel mult 4 ore, iar mânușile vor fi dezinfectate după fiecare client.
6. Incinta va fi aerisită la un interval de cel mult 2 ore.

Măsuri de prevenire și protecție pe perioada desfășurării activităților de pregătire, pentru elevii claselor terminale (a 8-a, a 12- a și a 13-a), precum și pe perioada organizării examenelor evaluare națională și bacalaureat

1. Activitatea de pregătire se va organiza pe grupe care vor cuprinde cel mult 10
elevi și va dura nu mai mult de 3 ore, cu pauză de cel puțin 10 de minute la fiecare oră, pentru aerisirea încăperilor.
2. La activitățile de pregătire este interzisă participarea elevilor și a personalului
didactic sau auxiliar care suferă de afecțiuni cronice, locuiesc împreună cu persoane ce suferă de astfel de afecțiuni sau persoane cu vârsta de peste 65 de ani.
3. Elevii prevăzuți la punctul 2 vor beneficia de o formă de pregătire alternativă.
4. Pauzele se vor programa astfel încât simultan să nu fie în pauză mai mult de 2
grupe de maxim 10 elevi fiecare.
5. Înainte de începerea activităților de pregătire/examinare, în spațiile unde
acestea urmează a se desfășura, se va realiza dezinfecția suprafețelor cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, urmată de aerisirea încăperii pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute.
6. Accesul în interiorul școlii se va realiza doar după dezinfecția mâinilor, verificarea
temperaturii (care nu trebuie să depășească 370) și sub rezerva absenței simptomelor virozelor respiratorii.
7. Pe toată durata activităților desfășurate în școală, atât elevii cât și profesorii vor
purta mască medicală simplă sau mască nemedicală din diverse materiale textile, iar elevii vor fi așezați în bănci astfel încât să aibă cel puțin un loc liber în stânga și dreapta și un rând liber în față și spate.
8. Eliminarea măștilor purtate de elevi și profesori se va realiza în locuri special
destinate.
9. Activitatea de examinare se va desfășura cu respectarea tuturor măsurilor mai
sus prezentate, fără a fi obligatorie acordarea pauzelor.

Recomandări privind activitatea în lăcașurile de cult

Precauțiuni universal valabile
1. Accesul persoanelor în lăcașurile de cult va fi permis numai cu respectarea
precauțiunilor universal valabile pentru limitarea răspândirii infecției cu virusul
SARS-COV-2:
2. Accesul persoanelor în lăcașul de cult se va face limitat, cu respectarea unei
suprafeţe de 8 mp per persoană;
3. Atât personalul care deservește lăcașul de cult, cât și persoanele care intră în
lăcașul de cult vor purta mască. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie
să acopere gura și nasul.
4. Persoanele își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziție la intrarea în lăcașul de cult;
5. La intrarea în lăcașul de cult se va efectua un triaj observațional și nu se va permite accesul persoanelor prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut,
rinoree);
6. Se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în lăcaș.

Precauțiuni speciale:
1. Se va evita atingerea sau sărutarea obiectelor sacre de cult, în locul acestor gesturi rituale se va indica îngenuncherea sau înclinarea;
2. Binecuvântarea se va oferi/primi de la o distanță de cel putin 1 m;
3. Se va evita oferirea/primirea împărtășaniei în condițile în care nu se pot asigura
lingurițe și pahare de unică folosință;
4. Se vor dezinfecta periodic, o dată la 4 ore, obiectele frecvent atinse: mînerele
ușilor, obiectele de cult, icoanele, suprafețele;
5. Slujbele se vor oficia de către slujitorii bisericești/religioși, numai în aer liber cu
menţinerea distanţei între persoane.
6. Nu se recomandă organizarea de pelerinaje sau călătorii religioase.

Recomandări privind activitatea în birourile deschise

Măsuri care privesc angajații
Angajații vor respecta măsurile de precauție universal valabile:
1. – portul obligatoriu măștii (medicale/non-medicale), care pentru o protecție
eficace trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.
2. – izolarea la domiciliu în cazul în care prezintă simptomatologie de infecție
respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
3. – izolare la domiciliu în cazul în care a venit în contact cu un caz suspect sau
confirmat de infecție cu virusul SARS COV-2 și respectarea măsurilor aplicabile, în vigoare.
4. – spălatul pe mâini ori de cîte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile
neigienizate.

Măsuri care privesc angajatorul
Angajatorii vor asigura:
1. Programul de lucru decalat pentru a evita aglomerările la intrare/ieșire din incintă
și pentru a limita numărul de angajați prezenți în același timp în aceeași incintă;
2. Triajul observațional al angajaților și nu vor permite prezența la locul de muncă al
persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut,
rinoree, febră, stare generală alterată);
3. Termometrizarea zilnic, la intrarea în tura de serviciu – angajații cu temperatura
peste 37 C vor fi trimiși acasă cu indicaţie de consultare a medicului de familie;
4. Vor asigura o distanță de minimum 1,5 m între angajații care lucrează la birouri
orientate față-spate și spate-spate;
5. Pentru birourile orientate față-față vor asigura separarea acestora cu paravane
care se vor dezinfecta zilnic cu soluții pe bază de alcool;
6. Dezinfecția suprafețelor de lucru la începerea serviciului și apoi o dată la 4 ore;
7. Acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței fizice de minimum 2 m;
8. Aerisirea periodică a încăperilor;
9. În cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se efectua nebulizare o dată pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii și se va efectua dezinfecția
instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului.

Reguli de organizare și desfășurare a activităților în unitățile sanitare non-COVID

În acordarea asistenței medicale de specialitate pacienților care se prezintă la spitale se va încerca, pe cât posibil, evitarea internării și efectuarea tratamentului medical la domiciliu/ambulatoriu.

Din cauza transmiterii comunitare a SARS-CoV-2 în Romania, toți pacienții care se internează trebuie considerați ca fiind potențial infectați, motiv pentru care este
obligatorie utilizarea echipamentelor individuale de protecției la toate procedurile
medicale efectuate, conform ghid INSP.

La prezentarea în spital se va realiza triajul tuturor persoanelor și în funcție de
simptomatologia prezentată, cazurile suspecte vor fi internate în zone speciale de izolare (zone tampon), urmând a fi testate prin RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 (conform recomandărilor INSP).

Pacienții suspecți (care poartă obligatoriu mască) vor fi preluați de la triaj si
conduși în zona tampon de personalul anume desemnat, pe un circuit separat față de restul bolnavilor.

Dacă numărul pacienților nu permite internarea lor singuri în salon, aceștia pot fi internați câte doi într-un salon, însă cu respectarea unei distante de minim 2 metri între aceștia.

Pacienții vor purta mască pe toată perioada internării în zona tampon.
Personalul medical din zona tampon va fi echipat corespunzător (halat de unică folosință peste uniforma de spital, mănuși, boneta, mască).

Se recoltează probe conform procedurii privind prelevarea și transportul probelor biologice pentru diagnosticul infecției cu SARS-CoV-2 și se trimit la Laboratorul Analize Medicale, împreună cu Formularul de însoțire probe recoltate.

În cazul pacienților internați în zona tampon, având rezultat pozitiv, medicul curant/de gardă sună la 112 și pacientul va fi transferat la cel mai apropiat spital dedicat managementului pacienților infectați COVID-19 conform reglementarilor legale în vigoare. Salonul va fi dezinfectat înainte de internarea următorului pacient.

Persoanele prezentate și care în urma triajului nu au fost considerate cazuri suspecte, vor fi internate în secțiile aferente patologiei prezentate cu asigurarea unei distanțe de minim 2 metri între pacienți.

Fiecare unitate sanitară cu paturi are obligația de a-și revizui circuitele funcționale și procedurile de lucru conformitate cu principiile generale prezentate mai sus.

Reguli generale de organizare și desfășurare a transportului de persoane

1. Accesul în mijloacele de transport este condiționat de purtarea
obligatorie a unei măști medicale sau non-medicale, care să acopere gura și nasul;
2. Numărul maxim de pasageri permis va fi limitat la cel mult jumătate din capacitatea maximă de transport a autovehiculului și cu respectarea distanței de minim un metru între călători;
3. Angajații vor fi instruiți să rămână acasă dacă au fost expuși direct la virus și / sau prezintă simptome (febră, dificultăți de respirație, tuse uscată). Se va efectua triajul zilnic al angajaților menținând distanțarea de 1 metru, prin interviu și termometrizare înainte de intrarea in tura.
4. Se va asigura maximizarea ratei de ventilație a sistemului de aer condiționat (fără recircularea aerului din interior) și se vor menține ferestrele deschise (când este posibil) în timp ce vehiculul este în funcțiune.
5. Se va efectua obligatoriu curățenia și dezinfecția vehiculului înainte de intrarea în traseu, precum și ulterior, la un interval de cel mult 4 ore. Pentru vehiculele care parcurg un traseu cu durata mai mare de 4 ore, se va efectua curățenia și dezinfecția vehiculului la începutul și la finalul cursei. Va fi evitată măturarea uscată și alte acțiuni mecanice pe suprafețe potențial contaminate pentru a reduce posibilitatea de dispersare a virusul. Se vor utiliza în schimb metode de curățare umedă.
6. Prin stațiile de difuzare din cadrul mijloacelor de transport, acolo unde
acestea există, se vor comunica permanent informații cu privire la măsurile de
prevenire a infecției COVID – 19.
7. Conducătorii vehiculelor au obligația de a păstra distanța socială în
timpul pauzelor și perioadelor de repaus pe drum, evitându-se contactele cu
alte persoane (șoferi, pasager, persoane adiacente parcursului, etc).
8. La îmbarcare/debarcare, cât și pe timpul deplasării, pasagerii vor
respecta o distanta de minim un metru unul de celălalt.

Reguli specifice de organizare și desfășurarea transportului de persoane pe categorii

I. Mijloace de transport în comun intra-urban de suprafață (autobuz, troleibuz, tramvai, microbuz)
1. Companiile de transport vor lua măsura separării compartimentului
dedicat conducătorului auto de restul spațiului destinat transportului
pasagerilor;
2. Se vor marca cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise pentru
transportul pasagerilor, astfel încât să se păstreze distanța de minim un metru
între pasageri;
3. Pentru vehiculele cu cel puțin două uși, accesul în interiorul vehiculului
se va realiza doar pe ușa din partea frontală a vehiculului, iar coborârea pe
cealaltă ușă/celelalte uși;
4. Pentru microbuzele care efectuează transport intra-urban este permis
doar transportul persoanelor pe scaune, cu respectarea regulilor generale
prezentate mai sus.

II. Mijloace de transport în comun inter-urban/internațional rutier
(autobuz, autocar, microbuz)
1. Se vor marca cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise pentru
transportul pasagerilor, astfel încât să se păstreze distanța de minim un metru
între pasageri;
2. Companiile de transport vor lua măsura separării compartimentului
dedicat conducătorului auto de restul spațiului destinat transportului
pasagerilor;
3. Pentru vehiculele cu cel puțin două uși, accesul în interiorul vehiculului
se va realiza doar pe ușa din partea frontală a vehiculului, iar coborârea pe
cealaltă ușă/celelalte uși.

III. Mijloace de transport în comun pe căile ferate
1. Se vor marca cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise pentru
transportul pasagerilor, astfel încât să se păstreze distanța de minim un metru
între pasageri;
2. Pentru vagoanele de tip cușetă sau vagoanele de dormit, se permite
transportul unui singur pasager per compartiment, cu excepția membrilor
aceleiași familii;
3. Este interzisă introducerea vagoanele de tip restaurant în componența
garniturilor;
4. Pentru toaletele din vagoane este obligatorie asigurarea apei curente,
săpun lichid și dezinfectant de mâini.

Toate observaţiile şi propunerile celor interesaţi pot fi transmise la adresa de email propuneri.relaxare@ms.ro.

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite