UPDATE. 17 decembrie 2019, zi decisivă pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale din Reșița anului 2020. Vezi ce propune primarul Nelu Popa!

Consilierii locali ai Reșiței vor trebui să se pronunțe marți, 17 decembrie, asupra proiectului de hotărâre propus de primarul Ioan Popa referitor la impozitele şi taxele locale valabile pentru anul 2020.

La fiecare sfârșit de an trebuie stabilite de către aleșii locali valorile impozabile, impozitele locale, taxele locale şi amenzile, precum și eventualele facilităţi fiscale valabile pentru anul următor. Proiectul de hotărâre de Consiliu Local (HCL) inițiat de primarul Reșiței, Nelu Popa, prevede pentru anul 2020 aceleași cote de impozite și taxe locale ca în 2019, ne-a declarat Ion Florin Brabete, director executiv al Direcției Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Reșița, unul dintre semnatarii raportului de specialitate aferent proiectului de HCL.

Clădiri în proprietatea persoanelor fizice

Impozitul pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cota prevăzută la art. 457 din Codul fiscal, se propune a fi stabilit la 0,15% din valoarea impozabilă a clădirii. Totodată, impozitul pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cotă prevăzută la art. 458 din Codul fiscal, va rămâne 1% din valoarea impozabilă a clădirii, însă doar 0,4% în cazul clădirilor nerezidenţiale aflate în proprietatea  persoanelor fizice utilizate pentru activităţi din domeniul agricol.

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor la art. 458 alin. (4) din Codul fiscal, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate în mod similar clădirilor rezidenţiale.

Clădiri în proprietatea persoanelor juridice

Impozitul pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Codul fiscal, se propune a fi 1% din valoarea impozabilă a clădirii, iar la clădirile rezidenţiale deținute de persoane juridice cota prevăzută la art. 460 alin. (1) din Codul fiscal – 0,2% din valoarea impozabilă a clădirii. La „nerezidențialele” deținute de persoane juridice utilizate în domeniul agricol, cota e 0,4% din valoare impozabilă a clădirii.

În cazul persoanelor juridice care nu au efectuat nicio evaluare în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, impozitul pe clădiri se stabileşte în cotă de 5% din valoarea impozabilă a clădirii care nu a fost reevaluată, cotă prevăzută la art. 460 alin.(8) din Codul fiscal, la care se adaugă cota adițională de 50% conform prevederilor art. 489, alin. (1),(2) și (3) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Terenuri

În cazul impozitului/taxei pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în Registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, se stabilește o cotă adițională de 21,4% față de nivelul stabilit la art. 465, alin. (4) din Codul fiscal, conform prevederilor art. 489, alin. (1) și (2) din Legea 227/2015. La terenurile amplasate în extravilan, se stabilește o cotă adițională de 10% față de nivelul maxim stabilit la art. 465, alin. (7) din Codul fiscal, conform prevederilor art. 489, alin. (1) și (2) din Legea 227.

Mijloace de transport

În privința impozitului pe mijloacele de transport calculat în conformitate cu prevederile art. 470, alin (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul prevăzut în Codul fiscal în conformitate cu prevederile art. 489, alin. (1) și (2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Termene de plată și bonificații

Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie 2020 inclusiv. Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloace de transport, datorate aceluiași buget local de către contribuabilii persoane fizice și juridice, de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plătește integral la primul termen de plată, respectiv până la 31 martie 2020.

Taxa pe clădiri și taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare, în perioada de valabilitate a contractelor prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință. Pentru neplata la termenele amintite, contribuabilii datorează majorări de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare. Pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie 2020, a impozitelor pe clădiri, teren, mijloace de transport datorate pe întregul an de către persoane fizice și juridice, se acordă bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, după cum urmează: în cazul impozitului pe clădiri 10%; la impozitulpe teren 10%; în cazul impozitului pe mijloace de transport 10%.

Penalizări

Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează cu 100% începând cu al treilea an, în condițiile prevăzute în anexa nr. 11 la HCL.

Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se majorează cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan, în funcţie de criteriile de încadrare a clădirilor şi terenurilor situate în intravilanul municipiului Reşiţa, conform anexelor nr. 9 şi 10 la HCL.

Scutiri de la plata impozitului

Se acordă scutire de la plata impozitului pe clădiri contribuabililor persoanelor fizice proprietari de clădiri monumente istorice clasificate pe Lista Monumentelor Istorice aprobate de Ministerul Culturii, aflate pe raza municipiului Reşiţa, facilitate prevăzută în anexa nr. 8 la HCL.

De asemenea, se acordă scutire de la plata impozitului pe clădirile de domiciliu contribuabililor persoane fizice care au executat pe cheltuiala lor lucrări de îmbunătățire a performanței energetice a clădirii respective conform procedurii prevăzute în anexa nr. 7 la HCL.

Creanţele fiscale restante datorate bugetelor locale mai mici de 40 de lei, aflate în sold la data de 31.12.2019, se anulează, conform art. 266, alin (6) din Legea Nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală.

Proiectul de hotărâre cuprinzând toate aceste propuneri, inițiat de primarul Ioan Popa, va fi dezbătut, așadar, în ședința de azi a Consiliului Local al Municipiului Reșița.

UPDATE, ora 16.20

Proiectul de hotărâre privind impozitele și taxele locale pe anul 2020 a fost votat în unanimitate în forma propusă de inițiator, deci așa cum a propus primarul Nelu Popa.

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

ADVERTISEMENT

Cele mai citite