Ambrozia, eternul dușman. Cine trebuie să lupte cu el?

În această perioadă, cărășenii și nu numai au de înfruntat, pe lângă dușmanul invizibil numit coronavirus, și un alt dușman care își face periodic apariția: ambrozia. Primăria Municipiului Reșița reamintește cine are obligația de a distruge planta și care sunt amenzile pentru cei care nu se conformează.

Ambrozia provoacă afecțiuni grave pentru cei alergici, așa că în fiecare primăvară apar discuții cu privire la această plantă dăunătoare. Cine ar trebui să o elimine? Primăria Municipiului Reșița, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, anunță că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 62 din 9 martie 2018 privind combaterea buruienii ambrozia, „proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane”.

În plus, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor flori, cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, proprietarii terenurilor au obligația de a face lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări şi metode specifice. Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a ambroziei.

Nerespectarea măsurilor duce la sancțiuni cuprinse între 750 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice și între 5.000 și 20.000 de lei pentru cele juridice. Aceste amenzi se aplică în baza art. 16 din Hotărâre nr. 707/5 septembrie 2018.

Există însă și la nivel local o reglementare cu privire la combaterea ambroziei. În baza art. 1, litera g) şi m), din Anexa nr. l la Hotărârea Consiliului Local nr. 60/18.02.2020, privind aprobarea măsurilor necesare pentru buna gospodărire a Municipiului Reşiţa, autorităţile publice, instituţiile publice şi private, operatorii economici, asociaţiile guvernamentale, alte personae juridice şi fizice au următoarele obligaţii:
1. Să îndepărteze de pe terenurile deţinute sau folosite sub orice titlu buruienile care cresc pe lângă borduri, garduri, stâlpi, împrejmuiri şi în mod special a celor cu potenţial alergen, prin erbicidare, scoaterea rădăcinilor, smulgere, cosire.
2. Asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia să întreţină în mod corespunzător împrejurimile imobilelor, să asigure permanent întreţinerea spaţiilor verzi din jurul imobilelor până la aleile şi căile de acces.

Pentru nerespectarea prevederilor acestei hotărâri a Consiliului Local Reșița, se pot aplica amenzi cu valori cuprinse între 500 și 2.500 de lei.

Sursă foto: agora

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

ADVERTISEMENT

Cele mai citite