Amenzi de aproape 100.000 de lei pentru angajatorii din Caraș-Severin care au încălcat legislația muncii

 

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Caraş-Severin a efectuat, pe parcursul lunii trecute, 267 de controale la angajatori din județ cu privire la respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă.

 

Inspectorii ITM Caraș-Severin au dispus angajatorilor din județ, în urma celor 267 de controale efectuate în luna martie, 372 de măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate. De asemenea, au aplicat sancţiuni contravenţionale în cuantum de 99.500 de lei, inclusiv pentru munca la negru. „La doi angajatori au fost identificate trei persoane care prestau muncă nedeclarată fără să aibă întocmit în formă scrisă contractul individual de muncă. Angajatorii sancţionați pentru muncă nedeclarată au domeniul de activitate: tăierea și rindeluirea lemnului, respectiv creșterea ovinelor și caprinelor”, a declarat inspectorul șef al ITM Caraș-Severin, Iancu Panduru.

 

Alte deficienţe identificate de inspectorii ITM au fost: lipsa copiei contractului individual de muncă pentru salariați; netransmiterea modificărilor de salariu în Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor; nerespectarea termenelor de transmitere a datelor; neacordarea repausului săptămânal și a sporului pentru munca prestată în acele zile de repaus; lipsa deciziei scrise prin care se desemnează o persoană cu atribuții de completare și transmitere a datelor în Revisal; neîntocmirea planului propriu de securitate și sănătate în muncă; neefectuarea instruirii lucrătorului la schimbarea locului de muncă; neluarea măsurilor pentru determinarea nivelului de zgomot; neasigurarea protecției împotriva căderilor în gol; neefectuarea controlului medical periodic.

 

În luna martie au fost comunicate de către angajatori 12 evenimente care au avut ca urmări 15 cazuri de incapacitate temporară de muncă. La finalizarea cercetărilor, ITM va stabili dacă aceste evenimente fac parte din categoria accidentelor de muncă.

 

În ceea ce privește exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional, în luna martie au fost luați în evidenţă 439 de zilieri. ITM Caraș-Severin mai informează că, pe parcursul aceleiași luni, „conform Legii dialogului social, s-au înregistrat 25 contracte colective de muncă și două acte adiționale de modificare a clauzelor contractului colectiv de muncă. De asemenea, la solicitarea scrisă a salariaților sau a unor foști salariați, s-au întocmit 173 de certificate ce conțin informații referitoare la activitatea desfășurată la angajatori”.

 

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite