Dezvoltare locală, responsabilitate comunitară în Reșița

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), este o metodă de implicare a partenerilor locali în conturarea dezvoltării viitoare a zonei lor. Avantajul acestei abordări este reprezentat de posibilitatea finanțării unor proiecte, din surse multi-fond (mai multe fonduri), care permit realizarea, atât în complementar cât și simultan, a unor investiții în infrastructură și în proiecte de natură soft (sociale, comunitare, educaționale ș.a.), acestea fiind provocări majore pentru lupta împotriva sărăciei urbane și a marginalizării sociale. Implementarea instrumentului DLRC în mediul urban din România presupune formarea unui Grup de Acțiune Locală, compus din organizații ale societății civile, cetățeni și instituții, care definesc împreună zonele de acțiune ale intervențiilor și elaborează, participativ, o strategie de dezvoltare care cuprinde atât o analiză și prioritizare a problemelor zonelor respective cât și o definire a intervențiilor și investițiilor propuse.

Avându-se în vedere oportunitățile pe care le oferă această metodă de implicare a partenerilor locali în dezvoltarea comunității, în anul 2016 s-a decis înființarea Grupului de Acțiune Locală Reșița. Municipiul Reșița a beneficiat de finanțare Uniunii Europene, prin Programul Operațional Capital Uman, pentru sprijin pregătitor în vederea funcționării GAL și a elaborări strategiei de dezvoltare pentru regenerarea zonelor urbane marginalizate din Reșița. În acest context s-a elaborat, în perioada septembrie – noiembrie 2017, ,,Strategia de dezvoltare locală”, un instrument care, printre alte obiective, țintește, monitorizează și evaluează intervențiile ce trebuiesc făcute la nivel comunitar pentru ca reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale să fie cât mai eficientă. Lucrând îndeaproape, membrii GAL și celelalte entități au contribuit la colectarea datelor necesare pentru analiza sărăciei și marginalizării sociale în Reșița. Zonele urbane marginalizate ce au făcut obiectul strategiei sunt Mociur, Dealu Crucii, Traian Lalescu 18, Moara Juracek și Colonia Baraj.

Un sumar al nevoilor identificate și intervențiilor propuse este disponibil la acest link. În ianuarie 2018, în urma evaluării Autorității de Management a POCU, strategia Grupului de Acțiune Local Reșița a obținut al treilea punctaj ca valoare, în clasamentul celor 49 de strategii depuse spre finanțare. Astfel GAL Reșița a trecut în etapa următoare a implementării DLRC, respectiv, pregătirea și depunerea proiectului ce va defini activitatea acestei organizații. În următorii ani, GAL Reșița, prin echipa sa de management, va coordona depunerea proiectelor necesare pentru absorția bugetului de 7 milioane EURO, atât din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) cât și din Fondul Social European (FSE), alocat în vederea implementării strategiei. Intervențiilor stabilite prin strategia de dezvoltare a zonelor urbane marginalizate, evaluate la suma de 7 milioane EURO, li se vor adăuga și alte tipuri de intervenții finanțate suplimentar, din fonduri proprii, fonduri private, fonduri naționale sau europene.

Cu ajutorul și susținerea Grupului de Acțiune Locală Reșița, cele cinci zone urbane marginalizate se vor schimba la față suficient de mult pentru ca la finalul implementării proiectelor avute în vedere termenul adjectival de ”marginalizate” să nu li se mai potrivească, ele încadrându-se fără probleme în municipiul Reșița atât din punct de vedere urbanistic cât și din punct de vedere social. În perioada următoare vom reveni cu o descriere a fiecărei zone marginalizate, a proiectelor și fișelor de intervenții ce sunt cuprinse în bugetul de 7 milioane Euro, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondul Social European (FSE).

Sursa: www.galresita.ro

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite

No Content Available