Inspectorii ITM Caraș-Severin, pe urmele IMM-urilor… cancerigene

 

Prevenirea îmbolnăvirilor profesionale generate de agenți cancerigeni prezenţi la locurile de muncă constituie unul din principalele obiective ale controalelor efectuate în acest trimestru de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Caraș-Severin. Vizate sunt în special întreprinderile mici și mijlocii.

 

În trimestrul IV al acestui an, inspectorii de muncă din cadrul ITM Caraș-Severin desfășoară acțiuni de conștientizare și control care vizează modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenții cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. „Grupul țintă îl constituie angajatorii din toate domeniile de activitate care utilizează la locul de muncă agenți chimici cancerigeni sau mutageni clasificați în categoriile 1A și 1B conform Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (CLP), urmărindu-se în mod special întreprinderile mici și mijlocii.”, informează reprezentanții ITM.

 

Obiectivele urmărite de inspectorii de muncă sunt: prevenirea îmbolnăvirilor profesionale generate de agenții cancerigeni şi mutageni prezenţi la locurile de muncă; creşterea gradului de conștientizare cu privire la riscurile legate de expunerea la agenți cancerigeni şi mutageni la locul de muncă; monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea  securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la agenți cancerigeni şi mutageni; centralizarea datelor în vederea elaborării rapoartelor naţionale privind punerea în aplicare a directivelor/regulamentelor europene specifice. Dintre activitățile economice prin care lucrătorii pot fi expuși riscului de cancer profesional, reprezentanții ITM Caraș-Severin amintesc: agricultura, industria extractivă, ceramică, textilă, a lemnului, de parfumuri, construcții, tratamentul metalelor, transporturi feroviare, sectorul sanitar.

 

„Angajatorul trebuie să identifice și să evalueze riscurile pentru lucrător asociate cu expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni, iar dacă e posibil, acești agenți trebuie înlocuiți cu o alternativă mai puțin periculoasă. În condițiile în care substituția nu se poate realiza, aceștia trebuie să fie utilizați sau fabricați în sistem închis pentru a preveni expunerea lucrătorului.”, subliniază Iancu Panduru, inspectorul-șef al ITM Caraș-Severin. Potrivit acestuia, măsurile pe care angajatorul trebuie să le implementeze sunt: limitarea cantităților de agenți cancerigeni sau mutageni manipulate la locul de muncă, limitarea numărului de lucrători expuși sau susceptibil a fi expuși, evacuarea acestor agenți de la sursă prin ventilație locală sau generală, măsurarea concentrațiilor din aer pentru detectarea precoce a expunerilor anormale, aplicarea unor proceduri si metode de muncă adecvate, măsuri igieno-sanitare, delimitarea și semnalizarea corespunzătoare a zonelor de risc, montarea de dispozitive pentru situații de urgență, depozitarea, manipularea și transportul în recipiente etanșe și etichetate.

 

Evaluarea riscurilor și măsurile de prevenire și protecție trebuie să țină cont de persoanele vulnerabile existente în companie: tineri, femei gravide sau care alăptează, lucrători cu afecțiuni cronice pentru care există contraindicații medicale. „În orice activitate unde există risc de contaminare cu agenți cancerigeni sau mutageni, angajatorul este obligat să ia măsuri adecvate pentru a se asigura ca lucrătorul nu mănâncă, nu consumă alimente și nu fumează în zonele de lucru în care există risc de contaminare cu agenți cangerigeni sau mutageni și să le pună la dispoziție grupuri sanitare și dușuri suficiente. Este obligatoriu ca lucrătorul care desfășoară astfel de activități să dispună de echipament individual de protecție adaptat riscurilor și să-l poarte corect. Angajatorul este cel care pune la dispoziția lucrătorului echipamentul individual de protecție, asigură întreținerea lui și supraveghează modul în care este utilizat.Trebuie prevăzute locuri special amenajate pentru depozitarea separată a echipamentului individual de protecție de îmbrăcămintea de stradă, trebuie depozitat corect în locuri bine stabilite și trebuie verificat și curățat dacă e posibil înainte și obligatoriu după fiecare utilizare.”, avertizează conducerea ITM Caraș-Severin.

 

Potrivit Eurostat, peste 30 de milioane de tone de substanțe cancerigene, mutagene și reprotoxice sunt produse anual în Europa. Pe lângă substanțele chimice, există agenți biologici și factori fizici/organizaționali care pot provoca cancer. Boala este în general asociată cu debut rapid al dizabilității și grad ridicat de suferință.

 

 

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite