„Învăţăm mereu! – Dezvoltarea competențelor angajaților prin cursuri corelate cu nevoile pieței muncii”

 

COMUNICAT

 

„Asociaţia de Binefacere Pro Vitam” în parteneriat cu „Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara (CCI HD)” derulează în Regiunea Vest proiectul „Învăţăm mereu! – Dezvoltarea competențelor angajaților prin cursuri corelate cu nevoile pieței muncii”, Cod proiect: 136296

 

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman și a fost depus în cadrul apelului de proiecte „POCU/726/6/12/Creşterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulţi cu un nivel scăzut de calificare şi persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoaşterea şi certificarea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale”, Componenta 1: Creşterea nivelului de calificare al angajaţilor prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieţei muncii – Regiuni mai putin dezvoltate, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe.

 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea participarii la formare profesională continuă (FPC) și dezvoltarea competențelor profesionale, cunoștințelor și aptitudinilor în domeniul competențelor digitale, administrare și social pentru un număr de 654 de angajați, cu accent pe persoanele cu un nivel scăzut de calificare, cu vârsta de peste 40 ani și din zone rurale, prin programe de formare profesională corelate cu nevoile pieței muncii, servicii de consiliere profesională, respectiv prin furnizarea de date, instrumente, metode și practici inovative de dezvoltare a competențelor și de adaptare continuă la evoluțiile pieței muncii.

 

Grupul țintă (GT) este format din 654 persoane, din care minim 30% vor fi femei (197 persoane) și peste 30% (minim 197 persoane) vor fi din categoria persoanelor cu nivel scăzut de calificare, persoane din mediul rural sau persoane cu vârsta peste 40 de ani. Toate cele 654 persoane vor beneficia de acțiuni de informare/ conștientizare, servicii de consiliere profesională și tutorat, formare profesională și acțiuni inovative.

 

Persoanele care fac parte din grupul țintă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

– au domiciliul/reședința în Regiunea Vest;

– sunt angajați, inclusiv persoană fizică autorizată și întreprinderi individuale;

– au împlinit 25 ani;

– au vârsta sub 65 de ani.

 

Selectarea grupului țintă are loc începând cu luna mai 2021 și se va realiza în mai multe etape având în vedere numărul mare de persoane (654).

 

Proiectul este finanțat Programului Operațional Capital Uman 2014 -2020 în valoare de 4,722,295.28 lei, din care 4,722,295.28 lei valoare eligibilă nerambursabilă. Durata de implementare 24 luni.

 

Informații suplimentare pot fi solicitate la numerele de telefon 0255226659 – Rotariu Marinela, manager proiect.

 

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite

No Content Available