Post scos la concurs de Grupul de Acțiune Local Reșița

ANUNȚ ANGAJARE EVALUATOR PROIECTE

Asociația Grupul de Acțiune Local Reșița organizează concurs de dosare pentru ocuparea unui post de Evaluator proiecte – normă parțială/contract individual de muncă cu durată determinată.

Condiții de participare:

Evaluator proiecte – Cod COR 241263
• Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
• Experiență in redactare/verificare/implementare proiecte POCU/POR – 5 ani;

Prin „implementare” se înțelege faptul că persoana a făcut parte din echipa de management a unui proiect POCU/POR și a avut printre atribuții cel puțin una din activitățile următoare:

  • managementul de proiect/consultanță în management de proiect
  • întocmirea de rapoarte tehnice/financiare, cereri de plată/rambursare, acte adiționale, notificări
  • utilizare platforma MYSMIS
    Bună cunoaștere a Ghidurilor POR/POCU
  • Cunoștințe solide utilizare PC.

Probele de concurs sunt următoarele:
1. Selecția dosarelor
2. Interviul – dacă proba este considerată necesară de către Comisia de selecție

Documente necesare pentru depunerea dosarului:
– scrisoare de intenție

– curriculum vitae (format Europass)
– carte de identitate în copie
– diplome de studii, cursuri și alte calificări, documente care atestă nivelul studiilor solicitate
– documente justificative pentru experiența profesională (recomandări, contracte de muncă, fișe de post)

*Scrisoarea de intenție va conține minim următoarele informații: nume, prenume, date de contact (telefon, email), motivul pentru care aplicați pentru acest post, argumentele care vă recomandă pentru postul scos la concurs.

Dosarele se depun până în data de 26.03.2021, ora 12.00, fie sub forma unui dosar fizic la sediul GAL, respectiv Reșița, Bd. Al. I. Cuza, bl. 20, Parter, jud. Caraș-Severin, fie scanate pe adresa de mail info@galresita.ro

Selecția dosarelor se va efectua de către Comisia de Selecție organizată la nivelul GAL. Anunțul cu privire la rezultatul selecției dosarelor se va publica în data de 30.03.2021 pe site-ul GAL Reșița. Contestațiile, dacă este cazul, vor fi depuse până în data de 01.04.2021, ora 12.00, fie în formă scrisă la sediul GAL, Reșița, Bd. Al. I. Cuza, bl. 20, parter, fie pe adresa de mail info@galresita.ro, urmând ca până în data de 02.04.2021 la ora 16.00 acestea sa fie soluționate.

În perioada 05-07.04.2021 va fi susținută și proba interviu, dacă aceasta este considerată necesară de către Comisia de Selecție.

Rezultatul final al procedurii pentru ocuparea postului de EVALUATOR va fi publicat până în data de 09.04.2021, pe site-ul GAL Reșița.

Informații suplimentare sunt furnizate la nr. tel. 0745 504 527.

 

MANAGER GAL Reșița,

Cristina Truță

 

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite