Proceduri simplificate pentru operatorii economici la importul de mărfuri

Agenția Națională de Administrare Fiscală implementeazã noi mãsuri pentru fluidizarea traficului de mãrfuri prin birourile vamale.

„În vederea sprijinirii mediului de afaceri și având în vedere timpii ridicați înregistrați pentru îndeplinirea formalităților vamale la trecerea frontierei, precum și pentru sprijinirea activității operatorilor economici în contextul dificultăților economice generate la nivel mondial de criza COVID-19, conducerea ANAF a dispus un set de măsuri care vor fi implementate la nivelul structurilor vamale teritoriale începând cu luna august 2020”, se arată într-un comunicat de presă al ANAF, remis redacției.

 • Reducerea numărului de operațiuni de import de mărfuri pentru care formalitățile vamale de punere în liberă circulație se efectuează în birourile vamale de frontieră.
 • Direcționarea mărfurilor prezentate la frontieră în vederea importului către birourile vamale de interior în a căror arie de competență se află sediul operatorului economic importator.
 • Creșterea numărului operatorilor economici care utilizează procedura simplificată de declarare a mărfurilor prin înscrierea în evidențele declarantului.
 • Întărirea compartimentelor operative de control vamal prin alocarea de resurse umane suplimentare în structurile vamale cu activitate sporită.
 • Uniformizarea activității de control desfășurate de structurile vamale de la nivel central, regional și local.
 • Fluidizarea traficului de mărfuri prin birourile vamale de frontieră și întărirea controlului vamal pentru combaterea faptelor de contrabandă și fraudă vamală la frontieră prin degrevarea de operațiunile comerciale care nu implică derularea formalităților vamale în frontieră.
 • Efectuarea cu prioritate, în birourile vamale de frontieră, a formalităților vamale în cazul mărfurilor pentru care particularitățile caracteristicilor fizice ale acestora (mărfurile vrac) sau particularitățile operațiunii comerciale sau de transport (mărfuri ce necesita gruparea înainte de încărcare în cazul transportului naval), respectiv vamale (mărfuri ce fac obiectul cererilor pentru alocarea de cote tarifare) impun desfășurarea formalităților vamale de import în frontieră.
 • Eficientizarea controalelor vamale prin dezvoltarea componentei de analiza de risc în cadrul structurilor vamale teritoriale.

ANAF subliniază că utilizarea procedurii simplificate de declarare a mărfurilor prin înscrierea în evidențele declarantului prezintă o serie de avantaje:

 • Reducerea cheltuielilor suportate de operatorii economici pentru îndeplinirea formalităților vamale, prin reducerea frecvenței și a numărului de declarații vamale necesar a fi depuse.
 • Reducerea cheltuielilor de transport și manipulare, mărfurile ajungând direct în depozitul operatorului economic fără a fi necesar a fi prezentate la biroul vamal.
 • Posibilitatea utilizării mărfurilor imediat după sosirea în depozitul operatorului economic fără a fi condiționat de depunerea unei declarații vamale în prealabil.
 • Posibilitatea utilizării de facilități la plata taxelor la import – taxele vamale se pot plăti cumulat pentru o perioadă anterioară de până la 30 de zile, iar TVA este amânată de la plata în vamă.
 • Diminuarea, în condițiile amenințării cu răspândirea virusului COVID-19, a interacțiunii directe între personalul vamal și operatorii economici.

„Structurile vamale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sunt preocupate în permanență de simplificarea sarcinii administrative a operatorilor economici în cadrul procedurii de declarare a mărfurilor la import/export și, totodată, de întărire a capacității autorității vamale de combatere a faptelor de contrabandă și fraudă vamală. În prezent, în România, operațiunile vamale în care sunt utilizate procedurile simplificate de declarare a mărfurilor dețin o pondere redusă, respectiv de 10%, față de 65,57% media la nivelul UE”, mai informează Serviciul Comunicare din cadrul ANAF.

Foto: Vama Naidăș (sursă: banatulazi.ro)

Facebook Comments
Distribuie:

Te-ar mai putea interesa si

Cele mai citite